Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Twee op drie grootouders lezen voor

De campagne Lees Voort stimuleert grootouders om aan leesopvoeding te doen. Uit onderzoek blijkt dat 69% van de grootouders weleens voorleest aan hun 0- tot 12-jarige kleinkind. Ook voeren ze regelmatig boekgesprekken en zijn ze een voorbeeld door zelf te lezen.

Jaaroverzicht leesbevordering

De Voorleesdagen bereiken negen op de tien kinderdagverblijven, De Nationale Voorleeswedstrijd de helft van de basisscholen en de Inktaap een op de tien middelbare scholen. Een overzicht van bereikcijfers voor campagnes voor leesbevordering in 2019.

Ouder-kindprogramma's effectief

Leesbevorderingsprogramma's geven gezinnen ondersteuning in de leesopvoeding. Uit een meta-analyse van 48 studies blijkt dat de ontluikende geletterdheid van kinderen dankzij deze interventies groeit, in het bijzonder bij risico's op taalachterstanden.

Jongeren lezen steeds minder

De leestijd van 13- tot 19-jarigen is tussen 2013 en 2018 met 40% gedaald. Gemiddeld lezen zij 14 minuten per dag, terwijl het in 2013 om 23 minuten ging. Ook 20- tot 34-jarigen lezen, met 13 minuten per dag, relatief weinig. Dit blijkt uit het onderzoek Media: Tijd.

PISA 2018: leesvaardigheid daalt

De leesprestaties van Nederlandse 15-jarigen zijn tussen 2015 en 2018 gedaald. Bijna een kwart van de kinderen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Dit blijkt uit nieuwe resultaten van het grootschalige, internationale PISA-onderzoek.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

17 april 2019

In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien.

5 april 2019

Hoe ziet de optimale jeugdcollectie er uit? Om deze vraag te beantwoorden hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een onderzoek laten uitvoeren om te kijken wat de beste omvang en samenstelling van jeugdcollecties in Nederland is.

26 september 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Hoe wordt iemand een lezer en hoe blijft iemand lezen? Niet omdat het moet voor school, maar omdat het plezierig is.

Onderzoek naar de bekendheid, het gebruik en de waardering van De Nationale Voorleesdagen onder pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma's voor kinderen in achterstandssituaties. Een meta-analyse van effecten en werkzame elementen.