Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Een van de meest effectieve manieren om de taalontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen is voorlezen. Thuis en in de kinderopvang. De taalontwikkeling van kinderen die al in hun eerste levensjaar worden voorgelezen verloopt gunstiger dan die van kinderen die niet worden voorgelezen.

Wie meer leest wordt beter in taal. Het klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Ook bij lezen geldt: oefening baart kunst! Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.

Een goede basiskennis en begrip van taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij, nu én in de toekomst. Het is echter slecht gesteld met de leesvaardigheid van onze jongeren. Nederland is in PISA, het internationale onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen, gezakt van de 15e naar de 26e plaats op de ranglijst van 77 landen.

11 februari 2021

Auteur Sander Kollaard wint De Inktaap 2021 met zijn roman Uit het leven van een hond. Zijn nominatie voor dé literaire jongerenprijs van Nederland had Kollaard te danken aan het winnen van de Libris Literatuur Prijs in 2020.

5 februari 2021

De Nederlandse Marlon Schotel wint de Scriptieprijs Leesbevordering 2020, een initiatief van Iedereen Leest en Stichting Lezen Nederland. De laureaat onderzocht in haar masterscriptie of een boek lezen meer oplevert op vlak van sociale cognitie dan een film bekijken. Schotel ontvangt met deze prijs 1000 euro, die ze graag wil investeren om structureel over boeken te praten op school.

‘Ik wilde alsnog mijn vermoeden onderbouwen: dat het boek lezen wel degelijk nut heeft, meer zelfs dan de film kijken!’


In gesprek met Marlon Schotel, winnaar Scriptieprijs Leesbevordering 2018-2020

De Nederlandse Sharité Severina rondde in 2019 haar masteropleiding Taalwetenschappen (Universiteit van Amsterdam) af, met een specialisatie Nederlands als Tweede Taal & Meertaligheid. Haar masterscriptie ging na hoe goed Amsterdamse kinderen zich in het aanbod kinderliteratuur in Amsterdamse basisscholen konden herkennen.

De Vlaamse Hanna Van Wambeke (25 jaar) studeerde eerst voor leraar Nederlands en Geschiedenis aan de Arteveldehogeschool, gevolgd door een opleiding Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

1 februari 2021

De 28e editie van De Nationale Voorleeswedstrijd is  van start gegaan. Dit jaar organiseerden 2837 scholen een schoolwedstrijd. In totaal  deden 150.155 kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit heel Nederland mee als voorlezer of luisteraar.

Voor iedereen die vanuit de bibliotheeksector op uitvoerend niveau bezig is met de gezinsaanpak is er de nieuwe publicatie Criteria voor kansrijke activiteiten binnen de gezinsaanpak van laaggeletterdheid. Deze brochure bevat een criterialijst waarmee je gezinsaanpak-activiteiten sterker en effectiever kunt maken.

Op 7 april organiseert Stichting Lezen, Lezen Centraal ONLINE , dit keer onder de titel Lees je nu lees je later. Tijd voor een leesoffensief.  Tal van sprekers laten zien hoe een vernieuwende blik helpt om concrete resultaten te boeken in het leesoffensief. Het volledige programma verschijnt binnen enkele weken.

De brochure Lezen lokaal verankeren is bedoeld om bibliotheekdirecties te ondersteunen bij het versterken van leesbevorderingsnetwerken en de positie van de Bibliotheek binnen dat lokale krachtenveld.

De makers van De Grote Vriendelijke Podcast lanceren een nieuw programma: De Grote Vriendelijke Update. Hierin zetten zij de laatste ontwikkelingen en het nieuws rond jeugdliteratuur op een rij. De Grote Vriendelijke Podcast bestaat sinds oktober 2018 en won vorig jaar een Dutch Podcast Award in de categorie Cultuur & Muziek.

20 januari 2021

• Eerste voorleesontbijt bij het AVROTROS-programma Zin in Zappelin op NPO 3
• De Nationale Voorleesdagen zijn officieel gestart en duren t/m 30 januari
• Voorlezen tijdens lockdown waardevoller dan ooit

Straks weer neuzen bij je favoriere boekhandel? Dat is maar de vraag. Boekhandels hebben het zwaar, en het is onzeker hoeveel er de periode van gedwongen winkelsluiting zullen overleven.

BRUGGEN SLAAN TUSSEN KINDEREN − Het besef dat goed leren lezen en boeken en verhalen de basis vormen voor een betere toekomst en meer wederzijds begrip, groeit wereldwijd. Binnen Europa, maar ook daarbuiten slaan leesbevorderende organisaties, schrijvers, illustratoren, literatuurwetenschappers, uitgevers, bibliothecarissen en leraren daarom steeds vaker de handen ineen.

Achtergronden en praktische tips voor leraren po en vo om leeshonger te stimuleren.

  • Het nieuwe nummer van Lezen laat weer eens zien hoe veelvormig leesbevordering in de praktijk is. Zo is er een bijdrage over internationale samenwerking en de mogelijkheid ook over grenzen heen met verhalen bruggen te slaan en wederzijds begrip te bevorderen.
  • Dichter bij huis, laat een gesprek met de kindervakjury voor historische jeugdboeken zien hoe goed jonge lezers in staat zijn over boeken te oordelen. De conclusie?
december 2020

Door de digitalisering zijn mensen minder en anders gaan lezen. Dit is wat er regelmatig wordt beweerd, maar klopt het ook? En bieden digitale media naast bedreigingen ook kansen voor het lezen?

De nieuwe lezer: lezen in een uitdijend medialandschap’ is het onderwerp van de achtste editie van Leesmonitor Het Magazine. En of je nu bij Marshall McLuhan of dichter Dean Bowen te rade gaat; nieuwe technologie zoals digitalisering verandert onze kijk op de wereld. Maar hoe dan? Ook benieuwd? Dit Leesmonitor Magazine laat zien welke antwoorden de wetenschap biedt.

Bouw een leesroutine op, begeleid het vrij lezen en praat met kinderen over boeken of teksten. Deze drie onderzoeksbevindingen over lezen in de basisschoolleeftijd staan samen met nog vijf andere bevindingen in een overzichtelijke infographic. Deze infographic over lezen in het primair onderwijs is de tweede in onze reeks Lezen in beeld.

Een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling van studenten te stimuleren is het invoeren van een structureel beleid rond vrij lezen en vrijetijdslezen. In de brochure Meer lezen, beter in taal - mbo (2020) gaat Kees Broekhof uitgebreid op deze maatregel in. Broekhof beschrijft de stand van zaken rond taal op het mbo en biedt argumenten om meer te investeren in leesbevordering op het mbo.

Mbo-docenten komen regelmatig studenten tegen die lezen en taal moeilijk vinden, er weinig plezier aan beleven en er het nut niet van inzien. Het zijn studenten die te weinig konden profiteren van het taalonderwijs dat zij kregen. In de brochure Lezen over burgerschapsthema’s (2020) laten Erna van Koeven van Hogeschool Windesheim en docenten van ROC Deltion College Zwolle zien hoe dat beter kan. Zij hebben vrij lezen breed ingevoerd ter ondersteuning van de kennis- en taalbasis.

Goed leesonderwijs vraagt om bekwame pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Zij spelen een belangrijke rol in het stimuleren van leesplezier bij jonge kinderen en leggen daarmee een goede bodem voor hun (latere) leesvaardigheid.

De Nationale Mediatheek Trofee is een prijs die leerlingen, docenten en mediathecarissen op scholen in het voortgezet onderwijs prikkelt om na te denken over de leesomgeving bij hun op school. Hoe ziet deze er nu uit, kan het verbeterd worden? Of is de leesomgeving nu al iets om trots op te zijn?

Nederlandse 15-jarigen scoren slecht -en steeds slechter- op leesvaardigheid, zo bleek eind 2019 uit het internationaal vergelijkende onderzoek PISA. Nu laat een verdiepende analyse zien dat de kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs is toegenomen.

20 november 2020

Vandaag is het de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Elk kind ter wereld heeft recht om op te groeien in veiligheid en gezondheid. Kinderen hebben recht op onderwijs, participatie en inspraak. Ook heeft ieder kind het recht om te spelen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

hoe kan de kracht van verhalen worden ingezet om de psychosociale gezondheid te versterken?

De website pratenoverfictiefragmenten.nl is live! Op deze website vind je gratis kant-en-klaar lesmateriaal bij recente jeugd- en adolescentenromans voor alle leerwegen in het vmbo en voor de onderbouw havo/vwo!

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel heeft een tiplijst gemaakt met daarop de beste kinderboeken van dit moment. Dit heeft ze niet alleen gedaan, maar samen met leesconsulenten, leescoördinatoren, leerkrachten en kinderboekhandelaren. Manon heeft hun gevraagd; “Wat zijn de mooiste voorleesboeken van dit moment?” Daar kwam een lijst uit van meer dan honderd boeken.

17 november 2020

De hele maand oktober 2020 konden (groot)ouders en pedagogisch medewerkers stemmen op hun favoriete babyboekje uit een shortlist van vijf titels. Deze editie heeft een record aantal mensen hun stem uitgebracht. Na een spannende stemperiode is de winnaar Mijn tuin van Marion Billet van uitgeverij Clavis geworden. Het komende jaar is dit boekje het BoekStart Babyboekje van het Jaar!

Goed (lees)onderwijs vraagt om bekwame leerkrachten. Professionals die niet alleen beschikken over kennis en vaardigheden op uiteenlopend gebied, maar ook de juiste attitude hebben om leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. De goede leerkracht fungeert als model en luistert, bemoedigt, ondersteunt en enthousiasmeert. Al deze aspecten spelen een belangrijke rol bij leesbevordering en staan dan ook centraal in de minor Open Boek Pabo (2020).

De tien leestips van de Jonge Jury 2021 zijn bekend! De leden van het Jonge Jury Boekgenootschap hebben de tien leukste, grappigste, spannendste en mooiste boeken van de groslijst geselecteerd. De elfde Leestip komt voort uit de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd.

De Grote Vriendelijke Podcast over jeugdliteratuur heeft de Dutch Podcast Award gewonnen in de categorie Cultuur & Muziek. Dat heeft organisator BNR Nieuwsradio zojuist bekendgemaakt. Makers Jaap Friso en Bas Maliepaard kregen de award eerder al uitgereikt door juryvoorzitter en dj Michiel Veenstra. 

Maandag 26 oktober waren de coaches van De Weddenschap te gast in talkshow M van Margriet van der Linden.

22 oktober 2020

Gregory Sedoc, Marlijn Weerdenburg en Tom Groot tonen: voorlezen kan altijd en overal

Gistermiddag verscheen een Kamerbrief over de stand van zaken van het Leesoffensief. Hierin onderkennen ministers Van Engelshoven en Slob dat het tij gekeerd moet worden als het gaat om de leesvaardigheid in Nederland. De leesvaardigheid moet omhoog, en de ministers geven prioriteit aan de verbinding van leesonderwijs met leesplezier.

15 oktober 2020

Start tiende seizoen leescampagne De Weddenschap  (v)mbo en praktijkonderwijs

Voor de tiende keer organiseert Stichting Lezen De Weddenschap, dé leescampagne voor praktijkonderwijs, vmbo en mbo.

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid maken zich hierover al geruime tijd zorgen en luiden nu voor het eerst gezamenlijkde noodklok. Onder aanvoering van de Leescoalitie* roepen ze de politiek op een ambitieus Leesoffensief te starten.

Nederlandse 15-jarigen scoren slecht -en steeds slechter- op leesvaardigheid, zo bleek eind 2019 uit het internationaal vergelijkende onderzoek PISA. Nu laat een verdiepende analyse zien dat ze minder tijd besteden aan lezen en er minder plezier aan beleven. Dat is belangrijk, zeggen de onderzoekers, omdat leesplezier en leesvaardigheid in elkaars verlengde liggen.

Er wordt veel gepraat en geschreven over leesonderwijs en het vak begrijpend lezen. In samenwerking met de Bibliotheken Z-O Fryslan en lokale schoolbesturen start Stichting Lezen met de Bibliotheek op school een project om het leesonderwijs in te richten volgens de principes van effectief leesonderwijs.

Vandaag wordt in het kader van Nationale Ouderendag in het hele land voorgelezen aan ouderen, tijdens de achtste editie van de Nationale Voorleeslunch. Waar normaliter honderden bibliotheken en zorginstellingen een lunch organiseren voor ouderen en daarbij voorlezen, ziet het evenement er vanwege corona dit jaar iets anders uit.

1 oktober 2020

Stemperiode boekenprijs voor de allerjongsten van start

Rondetafel gesprek Tweede Kamer naar aanleiding dalende leesvaardigheid

De Boekenweek voor Jongeren is dit jaar van 18 t/m 27 september en staat in het teken van ‘in een boek kan het wel’. In een boek kunnen jongeren in iedere wereld stappen, wanneer ze maar willen.

  • Het komende wetenschappelijke congress van Stichting Lezen gaat over lezen in het digitale tijdperk. Literatuurwetenschapper Inge van de Ven en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest nemen alvast een voorschotje.
16 september 2020

Op Prinsjesdag heeft minister Van Engelshoven bekend gemaakt dat zij de komende vier jaar subsidie toekent aan Stichting Lezen voor de uitvoering van het meerjarenplan Voorop in leesbevordering 2021-2024.

Stichting Lezen is online bij het DRONGO Talenfestival aanwezig, met een virtuele stand waar je meer informatie vindt over leesbevordering, verschillende projecten en evenementen waar Stichting Lezen aan bijdraagt. Bezoek de virtuele stand van Stichting Lezen.

 

STADSDICHTER VAN AMSTERDAM − Als veertienjarige verhuisde Gershwin Bonevacia (1992) vanuit Rotterdam-Zuid naar Amsterdam, omdat zijn moeder weer terugkeerde naar Curaçao. Hij ging er nooit meer weg. Nu bezingt hij de hoofdstad als stadsdichter met zijn bezwerende poëzie.

De activiteitenplannen Stichting Lezen en Kunst van Lezen zijn verschenen. Het activiteitenplanVoorop in leesbevordering is goed ontvangen. Het activteitenplan Kunst van Lezen (Tel mee met taal 2) is eerder al goedgekeurd.

Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag. Dat is voor de leescoalitie aanleiding om in een opiniërend artikel nog eens uiteen te zetten wat nodig is om het lezen te bevorderen.

International Literature Festival Utrecht (ILFU) lanceert deze zomer de Internationale Verhalenwedstrijd. Onder het thema ‘Opstaan’ kan iedereen van 16 jaar en ouder een verhaal inzenden in alle mogelijke vormen.

Deze zomer kunnen alle jongeren in Nederland tussen de 12 en 18 jaar viaTaalbaas.nu gratis een workshop volgen om de beste trucjes met taal te leren. Dit kan met auteurs, acteurs, journalisten, cabaretiers en spoken word-artiesten zoals Alex Boogers, Khalid Boudou, Maartje Wortel, Manon Uphoff, Maren Stoffels, Melody Klaver, Micha Wertheim, Naomi Veldwijk, Tim Haars en Stefano Keizers.

‘Aan de kust word je een ander mens. Na een tijdje veranderen je botten in zand en wordt je bloed zout water.’ Dit citaat komt uit Offerkind, het postuum verschenen boek van Rob Ruggenberg, die drie dagen na het voltooien ervan op 26 oktober 2019 overleed. De nieuwe historische jeugdroman past naadloos in zijn oeuvre.

NET ECHT, MONSTERS EN MISVERSTANDEN
– In een prentenboek kan alles. Er woont een pluizig beest onder je bed, een hert krijgt handen, je wordt belaagd door de monsterpolitie of een telboek blijkt een spannende thriller. Talentvolle schrijvers en illustratoren die de verbeelding aanspreken, maken van voorlezen een onvergetelijk avontuur.

STERKER DOOR TAAL – Een schrijversbezoek kan een enorme impuls geven aan het leesplezier van leerlingen. Abdelkader Benali, ambassadeur van De Schoolschrijver, en kinderboekenambassadeur Manon Sikkel, weten hoe de vonk op een klas kan overslaan. Sikkel: ‘De herinnering eraan kan jaren doorlopen. Het komt terecht in het dna van de school.’

Dit jaarverslag toont u dat 2019 een goed leesbevorderingsjaar was. Goede en structurele leesbevordering doet ertoe, daar is iedereen van overtuigd. 

In Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit zoomen Sara Van den Bossche en Anne Klomberg (Tilburg University) in op etnisch-culturele diversiteit in Nederlandstalige jeugdliteratuur.

HET BELANG VAN DE ANDER 

Mia Stokmans is universitair hoofddocent aan het Departement Culturele Studies van de Universiteit van Tilburg. Haar jarenlange onderzoek naar leesattitude heeft geleid tot de Stichting Lezen-publicatie Lezen doe je samen, over het belang van de ander als rolmodel voor de vrijetijdslezer.

24 juni 2020

Ouderen dit jaar voorgelezen via televisie en telefoon

Het Nationale Voorleeslunchverhaal wordt dit jaar geschreven door Kees van Kooten.
Dat is zojuist bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1. Van Kooten leest het verhaal op vrijdag 2 oktober, Nationale Ouderendag, zelf voor bij Omroep MAX op NPO1. Ook andere bekende en onbekende

‘Wie kinderliteratuur schrijft, kiest niet alleen voor literatuur, maar ook voor kinderen.’ Dit zei literaire alleskunner Edward van de Vendel ooit in een interview in NRC Handelsblad. Goedbeschouwd is dit citaat het credo van zijn schrijverschap.

De afzet van het kinderboek is met 5% gestegen in 2020, en ouders zijn vaker gaan voorlezen aan hun kinderen. Tegelijkertijd hebben basisscholieren tijdens de eerste lockdown weinig tot geen vooruitgang geboekt in lezen en spelling.

Stichting Lezen is blij dat voor De Weddenschap  weer drie fantastische leescoaches bereid zijn om jongeren te stimuleren te gaan lezen. Famke Louise, Jeangu Macrooy en Dio gaan komend seizoen de uitdaging.

Leeskalender voor in het klaslokaal met informatie over leesbevorderende campagnes

In de nieuwe Lezen een uitgebreid interview met de veelvuldig bekroonde literaire alleskunner Edward van de Vendel.

15 juni 2020

Vandaag, 12 juni 2020, wordt de pabo-voorleesestafette van Stichting Lezen afgesloten. Twintig pabostudenten hebben de afgelopen weken beurtelings voorgelezen uit De zee kwam door de brievenbus van Selma Noort (Leopold). De estafette past bij de voorzichtig optimistisch stemmende resultaten van onderzoek over leesbevordering op pabo’s.

Auteur Nina Polak wint met haar roman Gebrek is een groot woord De Inktaap 2020. Polak werd genomineerd voor de literaire jongerenprijs dankzij het winnen van de BNG Bank Literatuurprijs 2018.

In Leesbevordering op de pabo wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering op de pabo-opleidingen.

4 juni 2020

De doorgaande leeslijn goed uitgangspunt voor leesbevordering

Stichting Lezen is verheugd dat de Raad voor Cultuur overwegend positief is over de aanvraag voor subsidie Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024. De raad benoemt het belang van leesbevordering en de waarde van het culturele lezen en heeft veel waardering voor Stichting Lezen en haar onmisbare positie als kenniscentrum.

3 juni 2020

Het boek Match van Buddy Tegenbosch heeft de Prijs van de Jonge Jury 2020 gekregen. De feestelijke uitreiking was op 3 juni tijdens het online TV-programma van de Dag van de Jonge Jury. "Ik wil iedereen die heeft gelezen en gestemd enorm bedanken!" aldus schrijver wiens boek de meeste stemmen kreeg.

In een ingezonden opiniestuk in de Volkskrant van 2 juni 2020 roepen Geert Buelens, Yra van Dijk, Els Stronks (Universiteit Utrecht en Leiden), de Leescoalitie, de Schrijverscentrale, de Schoolschrijver en 250 andere ondertekenaars op tot een COVID-leesoffensief.

Lestips Woutertje Pieterse Prijs

Om leerkrachten en ouders thuis te inspireren om aan de slag te gaan met actuele én goede kinderboeken, zijn er lestips gemaakt bij de boeken die genomineerd zijn voor de Woutertje Pieterse Prijs.
Dit document is oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in de klas, maar kan ook goed door ouders thuis gebruikt worden, of door leerkrachten op afstand, via een online omgeving. (woutertjepieterseprijs.nl/nieuws/aan-de-slag-met-de-woutertje)

Woutertje Pieterse Prijs

Om leerkrachten en ouders thuis te inspireren om aan de slag te gaan met actuele én goede kinderboeken, zijn er lestips gemaakt bij de boeken die genomineerd zijn voor de Woutertje Pieterse Prijs.
Dit document is oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in de klas, maar kan ook goed door ouders thuis gebruikt worden, of door leerkrachten op afstand, via een online omgeving. (woutertjepieterseprijs.nl/nieuws/aan-de-slag-met-de-woutertje)

De scholen zijn weer begonnen. Misschien wat onwennig, maar toch, heel fijn voor leerlingen en leerkrachten. We informeren u graag over bestaande en nieuwe activiteiten waarmee u de leesbevordering (weer) op kunt pakken. Van de reguliere grote vakantie is bekend dat die tot een terugval in leesvaardigheid kan leiden.

De Dag van de Jonge Jury.gaat wel online door.

 

Oscar Kocken presenteert op 3 juni van 14.00 tot 15.00 uur een online TV-programma, dat met muziek en dans een goede afspiegeling vormt van de oorspronkelijke feestelijke programmering. 

14 mei 2020

Na weken van thuisopvang en thuisonderwijs zijn deze weken de scholen weer open gegaan. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten pakken de draad weer op. Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Toch wordt dit nog lang niet altijd verankerd in beleid.

Ons congres Lezen Centraal op 1 april zou in het teken staan van onze nieuwe publicatie ‘De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0 – 20 jaar’. Vanwege de coronacrisis is het congres afgelast. We nodigen nu alle geïnteresseerden graag uit deel te nemen aan het gratis webinar over de doorgaande leeslijn.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang.

De landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gaat vanwege de coronacrisis niet door. We hebben een alternatief slot bedacht: De Pabo Leest Voor! Zo krijgen de pabostudenten alsnog een podium om voor te lezen én kunnen alle basisschoolleerlingen genieten van een goede voorlezer. Selma Noort start op 18 mei de voorleesestafette van haar boek De zee kwam door de brievenbus.

Stichting Lezen werkt momenteel aan het actualiseren van deze pagina. Vanaf 11 mei a.s. kunt u hier de vernieuwde projectenbank bekijken.

Stichting Lezen werkt momenteel aan het actualiseren van deze pagina. Vanaf 11 mei a.s. kunt u hier de vernieuwde projectenbank bekijken.

Stichting Lezen werkt momenteel aan het actualiseren van deze pagina. Vanaf 11 mei a.s. kunt u hier de vernieuwde projectenbank bekijken.

Met de landelijke leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school stimuleren we kinderen van jongs af aan om te lezen.

24 april 2020

Hoogste tijd om werk te maken van het Leesoffensief

In deze geactualiseerde versie van De doorgaande leeslijn wordt bondig samengevat hoe de leesontwikkeling van 0-20 jaar verloopt en wat er nodig is om die ontwikkeling te stimuleren.

Stichting Lezen werkt momenteel aan het actualiseren van deze pagina. Vanaf 11 mei a.s. kunt u hier de vernieuwde projectenbank bekijken.

In ‘Lezen onderzocht’ staat een overzicht van recent verschenen publicaties.

Hoe ziet de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen eruit? Deze vraag staat centraal in dit rapport en werd in kaart gebracht door Cedric Stalpers op basis van eerder onderzoek van SMB/GfK.

De landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd die op 27 mei zou plaatsvinden, gaat vanwege de coronacrisis niet door. Dit is heel vervelend voor de voorleeskampioenen. Daarom hebben we een manier bedacht om de campagne dit jaar toch nog voorlezend af te sluiten.

Vakantielezen 2020

Deze zomer doen er weer 7500 kinderen mee aan Vakantielezen. Het project is bedoeld voor kinderen in groep 3 en 4 van scholen in krimp- en anticipeerregio’s.

Vakantielezen wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en Stichting De Versterking. De inschrijving voor deelname aan het project is inmiddels gesloten.

Met onderstaande materialen kun je als school of bibliotheek wel zelf aan de slag met Vakantielezen.

Over kritisch leren denken en het opdoen van inzicht in jezelf en anderen via literatuuronderwijs


Met de campagne Lees voort! roept de Leescoalitie alle grootouders van Nederland op om hun liefde voor lezen door te geven. Door de coronamaatregelen kunnen grootouders nu helaas niet bij hun kleinkinderen op bezoek komen of andersom. De ambassadeurs van de campagne delen daarom tips om van voorlezen op afstand een feestje te maken.

Inventarisatie van online lees- en schrijfplatforms die in Nederland beschikbaar zijn.

Inzetten op leesmotivatie: hoe doe je dat?
Nederlandse leerlingen behoren wereldwijd tot de beste én minst gemotiveerde lezers. In de bovenbouw van het basisonderwijs begint hun leesmotivatie te zakken, en deze daling zet door in het voortgezet onderwijs.

DE URGENTIE IS GROOT – Het recente onderwijsonderzoek pisa, waaruit blijkt dat de leesvaardigheid in Nederland achteruit holt, stemt zorgelijk. Stichting Lezen-directeur Gerlien van Dalen geeft haar visie op de staat van het lezen en leesonderwijs in Nederland, en de rol van Stichting Lezen als spin in het web van de leesbevordering.

In haar promotieonderzoek is Marloes Schrijvers (2019) nagegaan in hoeverre literatuuronderwijs zich leent voor het ontwikkelen van inzicht in jezelf en anderen, en met welke aanpak in de klas dat inzicht gestimuleerd kan worden.

De leesbevordering in de kinderopvang en klassen lag door de coronacrisis tijdelijk stil. Er zijn in die periode veel bestaande en nieuwe online-initiatieven naar voren geschoven om met lezen, schrijven en boeken aan de slag te gaan. Ook nu de kinderen gelukkig weer naar school gaan, is het handig om te weten welke online-initiatieven er zijn.

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel is samen met Stichting Lezen de #ikleesthuischallenge voor kinderen gestart. We willen positief blijven! Elk nadeel heeft zijn voordeel: veel binnen zitten en thuis zijn, betekent natuurlijk ook dat kinderen eindelijk al die boeken kunnen lezen waar ze normaal geen tijd voor hebben.

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting de Versterking het project Vakantielezen aan. Er kunnen maar liefst 7.500 kinderen deelnemen aan het project, uit groep 3 en 4 in krimp- en anticipeerregio’s. De POI ontvangt de gevulde Vakantieleestasjes, benadert zelf de bibliotheken en verdeelt de tasjes onder bibliotheken in de regio.

Onlangs verscheen Ondergedoken als Anne Frank. Verhalen van Joodse Kinderen in de Tweede Wereldoorlog van Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis. De bundel is in 2011 al eens verschenen en nu opnieuw uitgebracht als een speciale uitgave voor het mbo in het kader van 75 Jaar Vrijheid. Het boek kan door mbo-docenten worden gebruikt bij de lessen burgerschap en Nederlands.

De landelijke finales van de Nationale Voorleeswedstrijd, de Pabo Voorleeswedstrijd en Read2Me! zijn afgelast. Hiermee volgen we de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Voorleeshoek biedt de filmpjes tot 6 april gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een leuke & educatieve manier om de kinderen thuis te vermaken.
Ouders kunnen via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis abonnement aanmaken!

Op basis van de richtlijnen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus werken de medewerkers van Stichting Lezen thuis. We zijn bereikbaar via info@lezen.nl. Of mail een van onze medewerkers rechtstreeks.

Het congres Lezen Centraal dat gepland stond op 1 april in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch is afgelast. Aanleiding daarvoor zijn de voor het hele land afgekondigde maatregelen om verder verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen.

In dit nummer onder veel meer: Gerlien van Dalen over de urgentie van leesbevordering. Kim van Kooten over voorlezen en Marco Kunst over de Middag van het Kinderboek.

De Boekenweek (thema: Rebellen en dwarsdenkers) gaat ook op veel middelbare scholen niet ongemerkt voorbij. Op woensdag 11 maart is er speciaal voor scholieren Boekenweek Live! Leerlingen ondervragen tijdens een livestreamuitzending Annejet van der Zijl, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, over haar roman Sonny Boy.

Vandaag begint De Boekenweek. Lezen interviewde Özcan Akyol naar aanleiding van zijn Boekenweekessay.

WELKOM IN DE BOEKENWERELD −Schrijver en columnist Özcan Akyol (1984), ook wel bekend als Eus, schreef dit jaar het Boekenweekessay en vindt dat de wereld van de literatuur moet worden opgeschud: ‘Álle lezers moeten zich welkom voelen in de boekenwereld.’

Hoe wordt leesbevordering vormgegeven op de basisschool? Op deze vraag gaven 423 leerkrachten en 200 schoolleiders antwoord.

21 februari 2020

De 27e editie van De Nationale Voorleeswedstrijd is  van start gegaan. Dit jaar laten 179.469 kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit heel Nederland zien dat ze enthousiast zijn over kinderboeken. Ze deden als voorlezer of luisteraar mee aan de schoolrondes. Van alle voorlezers zijn er 3.071 uitgeroepen tot schoolkampioen.

BoekStart staat ook dit jaar op de Negenmaandenbeurs in de RAI Amsterdam. De beurs vindt plaats van woensdag 26 februari t/m zondag 1 maart 2020. In onze stand staan de BoekStart- en leesspecialisten uit de bibliotheek de bezoekers te woord over het belang van voorlezen aan jonge kinderen, over een taalrijke thuisomgeving en het gratis BoekStartkoffertje.

12 februari 2020

Lezen moet voortdurend een punt van aandacht zijn op scholen. En het is belangrijk dat leraren aandacht hebben voor activiteiten die het lezen van leerlingen ondersteunen. Dat concluderen de onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit die de aanpak de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en vmbo hebben geëvalueerd.

Boekideeën: werken met boeken op de groep

Rondom het voorlezen kun je verschillende activiteiten bedenken met een goed gekozen prentenboek als uitgangspunt. Ook met de allerjongsten. BoekStart maakt uitgewerkte boekideeën voor pedagogisch medewerkers en voorleesconsulenten. 

Zeven argumenten om voor te lezen aan jonge kinderen in een overzichtelijke infographic.

Donderdag 30 januari start de Poëzieweek 2020, met als motto ‘De toekomst is nu’. Stichting Lezen en haar partners hebben bij de Poëzieweek opnieuw lestips ontwikkeld voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

De kinderen van openbare basisschool De Optimist in Heerenveen werden tijdens de feestelijke start van de Nationale Voorleesdagen niet alleen voorgelezen, de kinderen kregen ook een cadeautje: De Voorleestas.

22 januari 2020

Vanmorgen zijn De Nationale Voorleesdagen groots van start gegaan met Het Nationale Voorleesontbijt van H.K.H. Prinses Laurentien. Bekende en onbekende Nederlanders lezen vanaf vandaag een week lang voor bij bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven door het hele land.

Samenwerken aan betere basisvaardigheden voor jong en oud
Op donderdag 13 februari 2020 vindt in het Beatrixtheater in Utrecht het Tel mee met Taal congres plaats.

Ongeveer 20.000 nieuwe boeken zijn deze week op basisscholen afgeleverd dankzij het onderdeel Lokaal Besteden van de Kinderpostzegelactie 2019. Dat is een verdubbeling van het aantal boeken ten opzichte van de actie uit 2018. Scholen konden een deel van het opgehaalde geld van de actie besteden aan een lokaal goed doel.

20 december 2019

Het gaat slecht met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Bij bijna een kwart van de leerlingen is de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Bovendien vindt meer dan de helft van de 15-jarigen lezen tijdverspilling. De Leescoalitie roept daarom grootouders op het tij te helpen keren. Zij kunnen (hun) liefde voor lezen doorgeven aan hun kleinkinderen.

VAN WINNAAR TOT LEESBEVORDERAAR − Mel Wallis de Vries won zevenmaal de Prijs van de Jonge Jury. Nu trekt zij zich terug uit de publieksverkiezing voor het beste boek voor twaalf- tot vijftienjarigen om de campagne als ambassadeur te gaan ondersteunen. ‘Als ambassadeur van de Jonge Jury wil ik helpen om jongeren het plezier in lezen te laten ontdekken.’

BIJZONDER VOORBEELD – Veel grootouders zijn belangrijk in de levens van hun kleinkinderen. Omdat ze tot een generatie behoren die nog veel boeken leest, leent en koopt, kunnen ze helpen de leescultuur in stand te houden.

BOEK EN TENTOONSTELLING – Daan Remmerts de Vries (1962) is behalve een veelvuldig bekroond kinderboekenschrijver en uitzonderlijk illustrator, ook beeldend kunstenaar. Van zijn vrije werk verscheen onlangs het vuistdikke boek Liefde, je kunt me vinden bij de rivier. In een gelijknamige tentoonstelling toont Museum De Buitenplaats hieruit een keuze.

De 21e Annie M.G. Schmidtlezing die Koos Meinderts op 13 mei zou geven, zal dit jaar helaas niet plaatsvinden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. De organisatoren hebben besloten de lezing te verplaatsen naar mei 2021. Iedereen die al een kaartje voor de lezing had gekocht krijgt het geld teruggestort. Het Kinderboekenmuseum neemt hierover contact op met u.

Hoe wordt iemand een lezer en hoe blijft iemand lezen? Niet omdat het moet voor school, maar omdat het plezierig is.

Effecten van leesbevorderingsactiviteiten in het basisonderwijs en vmbo; onderzoek in het kader van een evaluatie van de Bibliotheek op school.

Onderzoek naar de bekendheid, het gebruik en de waardering van De Nationale Voorleesdagen onder pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Bundel met congresbijdragen van het gelijknamige congres eind 2018

december 2019

Het lezen van boeken wordt van generatie op generatie overgedragen. Maar hoe vindt dit proces plaats? En op welke wijze kunnen ouders, grootouders en professionele leesbevorderaars het lezen bij kinderen stimuleren?

In dit nummer onder veel meer: Grootouders en (voor)lezen; online lees- en schrijfplatforms en onderwijs in menswording.

3 december 2019

Dalende PISA-resultaten vragen om extra actie

De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen in Nederland zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Dit blijkt uit het gerenommeerde, internationale PISA-onderzoek.

De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen zijn de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit het zojuist verschenen toonaangevende onderwijsonderzoek PISA. Nederlandse leerlingen behoren tot de minst gemotiveerde lezers wereldwijd, en scoren niet langer boven het internationale gemiddelde op leesvaardigheid. Deze gegevens passen in een brede maatschappelijke trend van ontlezing.

Deze editie van Leesmonitor – Het Magazine biedt een overzicht van de meest recente inzichten in de leesopvoeding.

26 november 2019

Voor de negentiende editie van de Jonge Jury lezen dit schooljaar duizenden jongeren tussen de 12 en 16 jaar de Leestips van de Jonge Jury 2020. Tien van deze titels zijn gekozen door het Jonge Jury Boekgenootschap, het elfde boek komt voort uit de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd. 

Stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma's voor kinderen in achterstandssituaties. Een meta-analyse van effecten en werkzame elementen.

Poëzie is van oorsprong een akoestische vorm, maar in de klas worden gedichten meestal in stilte beleefd. Ze worden door leerlingen gelezen, geanalyseerd, maar zelden voorgedragen en gehóórd. Zouden we poëzievoordracht in de klas nieuw leven in moeten blazen? En zo ja, hoe?

Dit jaar is Borealis van Marloes Morshuis (Lemniscaat) het cadeau van de Bibliotheek voor de campagne Nederland Leest Junior. In deze campagne, die loopt van 1 t/m 30 november, staat het thema Duurzaamheid centraal. Borealis zal verspreid worden onder schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2.

Leesbevordering vergt de inzet van velen. Het gaat niet vanzelf. Maar daar staat tegenover dat het de moeite loont: de opbrengst is groot.

21 oktober 2019

Data: 28 oktober, 29 oktober en 15 november 2019
Voor de negende keer organiseert Stichting Lezen De Weddenschap, dé leescampagne voor pro, vmbo en mbo.

Het was een lang gekoesterde wens: een eigen boek voor de lerarenopleiding Nederlands. Eind september ging die wens in vervulling met de presentatie van Jeugdliteratuur en didactiek. Handboek voor vo en mbo in de bibliotheek van het Letterenfonds. ‘Het was heel hard nodig dat dit boek er kwam,’ vindt eindredacteur Iris Kamp.

Op woensdag 25 september vond de finale van de Pabo Voorleeswedstrijd plaats in theater Kikker in hartje Utrecht. Tien sterke kandidaten verdedigden de eer van hun provincie. Na een spannende wedstrijd werd Marlisa van der Goot van de NHL Stenden Hogeschool in Groningen de nieuwe kampioen.

10 oktober 2019

Vandaag nam minister Slob (basis- en voortgezetonderwijs) het advies van de Coördinatiegroep Curriculum.nu in ontvangst.

Bedankt voor uw deelname. 

4 oktober 2019

Speciaal verhaal van Maarten Spanjer voorgelezen aan duizenden ouderen in heel het land

4 oktober 2019

De Nationale Mediatheek Trofee 2019 is gewonnen door het Markland College uit Oudenbosch. De jury roemt de sfeervolle mediatheek om de actieve blik naar buiten, het inspelen op de behoeftes van de leerlingen en de goede leescultuur. De tweede prijs gaat naar het Alfa College Kluiverboom uit Groningen en de derde prijs is voor het Johannes Fontanus College uit Barneveld.

Op 25 en 26 oktober staat Stichting Lezen op het DRONGO talenfestival in Nijmegen. In de stand laten we zien wat taal en lezen met elkaar te maken hebben. En tijdens onze deelsessies vertellen we over het belang van lezen en voorlezen. Zo verklapt kinderboekenambassadeur Manon Sikkel hoe je zelfs de moeilijkste lezers aan het lezen krijgt.

26 september 2019

Marlisa van der Goot uit Groningen heeft gisteravond in Theater Kikker in Utrecht de achtste landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gewonnen. Marlisa die studeert aan de NHL Stenden Hogeschool Groningen mag zich een jaar lang de Pabo Voorleeskampioen van Nederland noemen. Marlisa las voor uit het boek Sabel van Suzanne Wouda. De jury prees Marlisa omdat ‘het helemaal klopte’.

45% van de Nederlanders leest weleens een e-boek, terwijl dit het jaar ervoor 41% was. De populariteit van de smartphone als leesapparaat groeit. Dit blijkt uit de kwartaalmeting van het consumentenonderzoek waarin Stichting Lezen partner is.

Op 28 oktober start het negende seizoen van De Weddenschap, de leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen. De leescoaches zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Loiza Lamers, Gerson Main en Sarah-Jane zullen eind oktober de landelijke aftrappen verzorgen.

 
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 Compleet

Welkom bij deze vragenlijst naar het gebruik van de website Leesmonitor. Zou u de vragen zo eerlijk mogelijk willen en kunnen beantwoorden? Onder de invullers verloten wij vijf boekenbonnen van twintig euro per stuk.

Vragen enquete

In welke sector werkt u?

(meerdere antwoorden mogelijk)

De Boekenweek voor Jongeren is in volle gang. Vrijdag 20 september is Het Beste boek voor Jongeren bekendgemaakt tijdens de Lit Night Show in Vondel CS. Het boek De dag die nooit komt van Oliver Reps is verkozen tot het Beste Boek voor Jongeren 2019 in de categorie ‘Nederlandstalig’.

Begin oktober start het grootste kinderboekenfeest van het jaar weer: de Kinderboekenweek. Op Leesplan.nl staan lessuggesties bij boeken die bekroond zijn met een Zilveren Griffel of Vlag & Wimpel en bij voorleesboeken met het Kinderboekenweekthema. Voor het voortgezet onderwijs hebben we lessuggesties laten maken bij de vijf genomineerde boeken van de Thea Beckmanprijs.

Thea Beckmanprijs

In 2019 bekroont de Thea Beckmanprijs het beste historische jeugdboek voor 12 jaar en ouder. Voor de Bibliotheek op school zijn lessuggesties gemaakt bij de vijf boeken van de shortlist.

GRAPPIG EN INHOUDELIJK − Jörgen Apperloo is de bedenker van Vlogboek, het YouTubekanaal met bijna tweehonderd filmpjes over literatuur: inhoudelijke besprekingen en literatuurgeschiedenislesjes van een paar minuten. Scholieren, docenten en hoogleraren maken er gretig gebruik van. Apperloo: ‘Je kan én grappig zijn en iets inhoudelijks vertellen.’

POSITIEF CONTACT – Op zo’n negentig consultatiebureaus zijn al BoekStartcoaches actief met als doel om kinderen vanaf heel jonge leeftijd vertrouwd te maken met boeken. Michelle Oolders, leesconsulent van Bibliotheek Midden-Brabant, en Marije Kooistra, leesconsulent van Bibliotheken Mar en Fean, laten zien wat er op zo’n ochtend vol boeken en baby’s gebeurt. ‘Winst zit soms in kleine

4 september 2019

Tijdens de Week van de Alfabetisering delen BoekStartcoaches in het hele land het Woezel & Pip-boekje Een nieuwe dag uit. Het boekje dat Dromenjager exclusief voor BoekStart maakte, is in tien talen beschikbaar. Daarmee stimuleert de BoekStartcoach ouders voor te lezen in de taal die ze het beste beheersen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Leesclubs op school kunnen bijdragen aan zowel de geletterdheid, de mondelinge vaardigheden als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, zo blijkt uit onderzoek. Jody Polleck uit New York deed vijftien jaar lang onderzoek naar deze onderwijsvorm op allerlei schooltypen.

In dit nummer onder veel meer een artikel over leesclubs op school, een interview met Vlogboek bedenker Jorgen Apperloo en een artikel over tweetalig lezen.

28 augustus 2019

Stichting Lezen schaart zich achter het actieplan van de Taalunie om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen te vergroten. We herkennen de knelpunten die de Taalunie benoemt en zien veel heil in de aanbevelingen rond vijf kernthema’s.

In september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Ook dit jaar kunnen scholen kiezen voor Lokaal Besteden/Boeken voor de schoolbibliotheek. Bij de eerste editie hebben ruim 200 deelnemende scholen gekozen voor deze optie. Zo zijn begin dit jaar op de scholen ongeveer 10.000 nieuwe, ingewerkte boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen afgeleverd.

De publieksversie van het jaarverslag 2018 kunt u hiernaast downloaden. De verslagen van Kunst van Lezen en de leescoalitie zijn als bijlage opgenomen.

De meeste e-boeken krijgt men in bezit door ze te ruilen of gratis te downloaden. De betaalde kanalen winnen wel terrein. Er zijn minder mensen die e-boeken verkrijgen via illegale kanalen dan muziek en films.

Lezers begrijpen digitale boeken minder diepgaand dan papieren boeken. Drie recente meta-analyses van 54, 33 en zeventien studies vinden kleine effecten in het nadeel van lezen van het scherm. Het negatieve effect geldt in het bijzonder voor informatieve teksten.

Op 4 juli 2019 heeft de Tweede Kamer de motie van Lodewijk Asscher (PvdA) en Corinne Ellemeet (Groen Links) aangenomen om ‘te bezien hoe het gebruik van bibliotheekvoorzieningen voor alle kinderen in Nederland kosteloos toegankelijk kan worden gemaakt’. Dat gebeurde n.a.v.

‘Ik ga door met het generieke leesbevorderingsbeleid. Met programma's als Kunst van Lezen, de Bibliotheek op school en het BoekStartkoffertje bereiken we heel veel kinderen. Die moeten we blijven doorzetten.’ Dat zei minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, 13 juni tijdens het Algemeen Overleg over laaggeletterdheid in de Tweede Kamer.

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting De Versterking en Kunst van Lezen 100 scholen (5000 kinderen) de kans mee te doen aan het project Vakantielezen. Het betreft de Bibliotheek op school-scholen in krimpgebieden en anticipeerregio’s als mede andere scholen in achterstandswijken (die eveneens werken met leesconsulenten).

24 juni 2019

Stichting Lezen ondersteunt van harte de aanbevelingen die de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad doen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te brengen. Stichting Lezen ziet goede mogelijkheden om haar huidige beleid, dat bewezen effectief is, breder vorm te geven en daarmee de leescultuur bij kinderen en jongeren te stimuleren.

Les 1, Buitengewone woorden, met Schoolschrijver Aby Hartog

Les 1, Superhelden, met Schoolschrijver Marcel van Driel

Georganiseerd door: 
De Schoolschrijver / Mariet Lems / POI’s
Wat: 
regionale cursus van 4 dagdelen van 2,5 uur
Voor wie: 
koppels van leescoördinatoren en leesconsulenten

In dit nummer onder veel meer; diversiteit in jeugdliteratuur, begrijpend lezen op de Alan Turingschool en de X-factor van Lês No.

5 juni 2019

De Prijs van de Jonge Jury 2019 gaat naar het boek Wild van Mel Wallis de Vries en werd op 5 juni uitgereikt tijdens de feestelijke Dag van de Jonge Jury in TivoliVredenburg te Utrecht. In totaal brachten ruim zestienduizend jongeren hun stem uit op hun favoriete jeugdtitels uit 2018, waarvan Wild de meeste stemmen kreeg.

4 juni 2019

Tien titels voor jongeren tussen de 15 en de 18 jaar maken kans op het Beste Boek voor Jongeren.

28 mei 2019

Gezamenlijk herinneringen ophalen met speciaal voorleesverhaal

 

27 mei 2019

De achtste editie van de landelijke finale van Read2Me!, dé voorleeswedstrijd voor brugklassen, is gewonnen door Pieter van Aalst uit Leeuwarden.
In een spannende landelijke finale streden elf finalisten om de titel Brugklas Voorleeskampioen 2019.

22 mei 2019

Amstelveen, 22 mei 2019 - De zesentwintigste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd is gewonnen door Yosan (11) uit Sleen. Yosan mag zich nu een jaar lang De Nationale Voorleeskampioen 2019 noemen. “Ik ben helemaal blij! Ik wil mijn klasgenoten bedanken en mijn juffrouw natuurlijk,” zo zei zij vlak na haar uitverkiezing.

Voor Kunst van Lezen is de aanpak van taalarme gezinnen een speerpunt. Met deze gezinsaanpak worden ouders ondersteund om hun kinderen een rijke en stimulerende taalomgeving te bieden. Het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal heeft voor dit jaar drie miljoen euro gereserveerd voor aanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders. Vanaf zaterdag 1 juni 2019 kun je een aanvraag doen.

Leesbevordering van vmbo tot gymnasium 2019-2020.

Op  het consultatiebureau je kindje laten meten, wegen en onderzoeken, en tegelijkertijd informatie krijgen over hoe je het beste kunt voorlezen – het werkt.

Sfeerverslag vmbo expertmeeting 12 april 2019

Tijdens een expertmeeting hebben Stichting Lezen en SLO vrijdag 12 april 2019 hun nieuwe website lezeninhetvmbo.nl gelanceerd. De website ondersteunt leraren in het vmbo bij het realiseren van goed leesonderwijs. Hard nodig en zeer welkom, oordeelden de aanwezige leraren, beleidsmakers en leesbevorderaars.

10 mei 2019

DRIE MAAL FEEST: OBA 100 JAAR, BOEKSTART 10 JAAR EN  500.000ste BOEKSTARTKOFFERTJE!

In dit rapport onderzoekt promovendus Niels Bakker welke invloed een relatief nieuwe drager, de tablet, in de klas heeft op de ervaring met vrij lezen. Draagt de tablet bij aan een positieve leeservaring of is vooral het papieren boek geschikt om in een leesflow te komen?

Children’s language proficiency, their socio-emotional, cognitive and creative development, and their school careers benefit from reading aloud.

Anyone who reads often becomes more proficient in reading and will consequently read more often. This upward spiral of causality applies to reading during free time, but also to ‘free-reading’ programmes at schools and ‘summer-reading’ programmes during holidays.

Children of parents who read often, read aloud and have a full bookcase on offer, read more often from paper and online. Their motivation to read is also greater. 

For reading comprehension, good instruction, motivating texts and an expert competent teacher are crucial. Teachers stimulate pupils' motivation to read by means of lesson formats that reinforce their relationship with and the autonomy and competence of pupils.

Children who regularly visit the library have a more positive attitude towards reading. A library at school stimulates reading proficiency and pleasure in reading.

De leestijd van 13- tot 19-jarigen is tussen 2013 en 2018 met 40% gedaald. Gemiddeld lezen zij 14 minuten per dag, terwijl het in 2013 om 23 minuten ging. Ook 20- tot 34-jarigen lezen, met 13 minuten per dag, relatief weinig. Dit blijkt uit het onderzoek Media: Tijd.

17 april 2019

In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien.

Both the genetic aptitude and the environment have an effect on the reading development of children. A stimulating reading environment ensures that the genetic aptitude develops to its full potential.

Achtergronden en praktische tips voor het voeren van literaire gesprekken in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

5 april 2019

Hoe ziet de optimale jeugdcollectie er uit? Om deze vraag te beantwoorden hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een onderzoek laten uitvoeren om te kijken wat de beste omvang en samenstelling van jeugdcollecties in Nederland is.

Effecten op woordenschat, verhaalbegrip, en de geletterde thuisomgeving

Twintig weken lang wekelijks een voorlezer over de vloer: zo werkt de VoorleesExpress. Voorlezen is namelijk niet voor alle ouders vanzelfsprekend.

Lessuggesties bij kinderboeken

Hieronder vind je lessuggesties bij bekroonde kinderboeken, topboeken, voorleesboeken en gedichtenbundels voor groep 5 t/m 8 (Vooruit met Voorlezen en Verder Vooruit met Voorlezen). De lessuggesties zijn voor iedereen bruikbaar.

Zes bekroonde boeken en vier andere topboeken - Kinderboekenweek 2020

Poëzie:

Tot 6 jaar:

Vanaf 6 jaar:

Van 9 tot 12 jaar:

Lessuggesties Verder Vooruit met Voorlezen – Kinderboekenweek 2019

Zes bekroonde boeken en vier andere topboeken - Kinderboekenweek 2019

Lessuggesties Verder Vooruit met Voorlezen – Poëzieweek 2019

Zes bekroonde boeken en vier andere topboeken 2018

Lessuggesties van redactie Boekidee (PDF-document)

Lessuggesties voor Vooruit met Voorlezen 2018

Film Vooruit met Voorlezen:

 

Zes bekroonde boeken en vier andere topboeken 2017

Lessuggesties van redactie Boekidee (PDF-document)

Lessuggesties voor Vooruit met Voorlezen 2017

Zes bekroonde boeken en vier andere topboeken 2016

Lessuggesties van redactie Boekidee (PDF-document)

Lessuggesties voor Vooruit met Voorlezen 2016

Lessuggesties van redactie Boekidee (PDF-document)
Projectbeschrijving (PDF-document)
Boekenlijst (PDF-document)

Zes bekroonde boeken en vier andere topboeken 2015

Lessuggesties van redactie Boekidee (PDF-document)

Zes bekroonde boeken 2014

Lessuggesties van redactie Boekidee (PDF-document) 

Lessuggesties Kinderboekenweek 2014 – CPNB

Je vindt via kinderboekenweek.nl/school een keur aan digitaal lesmateriaal aanvullend op het Kinderboekenweekpakket. De kleurplaten, digilessen en stap-voor-stap werkbladen zijn direct toepasbaar. De lessen variëren van het doen van telspelletjes en het schrijven van piraten- en stiftgedichten tot het maken van sinaasappellampjes of weerwolvenmaskers.

De Boekenberglesbrief bij de Kinderboekenweek’ – de Boekenberg 

Een fraaie brochure waarin 15 titels ( 7 informatieve en 8 verhalende boeken) met als het thema ‘Raar maar waar! zijn voorzien van lees- en taalwerkvormen. Zo opgezet dat ze het hele schooljaar gebruikt kunnen worden. De lesbrief is een actualisering van de boekprojecten uit Open Boek, handboek leesbevordering.
Voor € 12,50 te bestellen als Boekenberglesbrief via www.boekenberg.nl

28 maart 2019

Manon Sikkel is de nieuwe Kinderboekenambassadeur van Nederland. De komende twee jaar zal zij zich inzetten voor meer leesplezier onder kinderen en jongeren. Op 10 april wordt Manon Sikkel officieel benoemd tijdens het congres Lezen Centraal van Stichting Lezen in TivoliVredenburg. Ze ontvangt haar ambtsketen dan uit handen van haar voorgangers, Hans en Monique Hagen.

De afgelopen maanden heeft KVB Boekwerk drie onderzoeken laten uitvoeren in een grote studie rondom de impact van het boek. De drie rapporten die dat opleverde zijn op 27 maart aangeboden aan Minister van OCW Ingrid van Engelshoven.

Ongeveer 10.000 nieuwe boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen zijn begin dit jaar op basisscholen afgeleverd dankzij het onderdeel Lokaal Besteden van de Kinderpostzegelactie. Scholen konden voor het eerst een deel van het opgehaalde geld besteden aan een lokaal goed doel. Daarbij mochten ze ook kiezen voor het stimuleren van lezen op de eigen school via Stichting Lezen.

18 maart 2019

Structurele aandacht leesbevordering belangrijke voorwaarde voor blijvend succes

In dit nummer onder veel meer: Curriculum.nu, graphic novels in de klas en kwispellezen

26 februari 2019

Wie denkt dat leerlingen zich door hun mondeling Nederlands bluffen door uittreksels te lezen en boekverfilmingen te bekijken, heeft het bij het verkeerde eind. Examenkandidaten havo en vwo lezen gemiddeld 76,6% van alle titels op hun leeslijst. 63,2% van alle boeken wordt door hen volledig uitgelezen. De leerlingen beoordelen de titels gemiddeld met een 6,7.

De helft van de basisscholen doet mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd, er zijn 10.000 stemmen uitgebracht voor de Jonge Jury en de lestips voor de Poëzieweek trokken 21.000 bezoekers. Een overzicht van de jaarcijfers voor leesbevordering in 2020.

De leeslijst op de middelbare school is allang niet meer verplicht: 70% van de docenten stelt deze samen in overleg met de leerlingen. Uit recent onderzoek blijkt dat scholieren de boeken voor driekwart lezen, en 63% van de titels volledig uitlezen.

Het  rapport Stilte, wij lezen hier beschrijft hoe het project vrij lezen een plek heeft gekregen op het ROC Deltion College Zwolle en wat de ervaringen van de docenten zijn.

15 februari 2019

Lancering queerboeken.nl met verkiezing Beste Queer Fragment
Met Tim den Besten, Özcan Akyol, Rik van de Westelaken, Sherida Spitse en Valentijn De Hingh

Harry Mulisch, Tim Krabbé en W.F. Hermans zijn de drie meestgelezen auteurs in de examenklassen van het havo en vwo. Maar betekent dit ook dat ze het meest geliefd zijn?

11 februari 2019

VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes heeft een cheque van 400.000 euro uitgereikt aan de Leescoalitie. Deelnemers aan de VriendenLoterij leveren daarmee een essentiële bijdrage aan het versterken van de leescultuur in Nederland.

Tsead Bruinja is de nieuwe Dichter des Vaderlands. De 44-jarige Friese Amsterdammer neemt de titel over van Ester Naomi Perquin, die de afgelopen twee jaar het ambt bekleedde. Bruinja, de zevende Dichter des Vaderlands, werd gekozen door een benoemingscommissie van kenners en dichters.

Op donderdag 31 januari startte de Poëzieweek met de Gedichtendag. Voor veel scholen was dat aanleiding om extra aandacht aan poëzie te besteden. Dichters waren druk met schoolbezoeken, die via ‘boek een dichter’ met extra subsidie te organiseren zijn.

Zing mee met het kinderliedje De voorleestrom, een liedje in elf talen! Door samen te zingen groeit de emotionele band tussen ouder en kind. Omdat er in ons land veel verschillende talen gesproken worden, wordt het liedje door bekende artiesten in het Nederlands, Fries, Turks, Arabisch, Spaans, Pools, Frans, Mandarijns, Engels, Tamazights en Tigrijns gezongen.

23 januari 2019

Woensdag 23 januari gingen De Nationale Voorleesdagen feestelijk van start met Het Nationale Voorleesontbijt. In bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven door het hele land werd voorgelezen aan peuters en kleuters uit het Prentenboek van het Jaar 2019 Een huis voor Harry (2017, Querido), geschreven door Leo Timmers.

22 januari 2019

Op woensdag 15 mei houdt Marjolijn Hof (1956) de 20e Annie M.G. Schmidtlezing 2019. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag zal ze haar visie geven op actuele ontwikkelingen in de kinder- en jeugdliteratuur. De titel van haar lezing wordt later bekend gemaakt.

In 2020 zijn er in Nederland 41,2 miljoen boeken verkocht, 3,7% meer dan de 39,7 miljoen exemplaren een jaar eerder. De omzet groeide met 6% naar 597 miljoen euro. Bijna een op de tien verkochte boeken is inmiddels een e-boek.

In het onderwijs staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in brede zin centraal. Naast de vakken die scholen aanbieden beogen zij ook om kinderen en jongeren te laten opgroeien tot actieve en betrokken burgers.

Op de buitenschoolse opvang brengen kinderen een deel van hun vrije tijd door. Net als thuis kan voorlezen en zelf lezen een plek hebben op de bso.

Verslag van Lekker lezen: over het belang van leesmotivatie, wetenschappelijk congres 13 december 2018


Een uitverkochte zaal en een mooi rapportcijfer van bezoekers. Het wetenschappelijke congres op 13 december 2018 was geslaagd en leverde een schat aan inzichten op over het belang van leesmotivatie.

Digitale geletterdheid wordt hoofdzakelijk bepaald door printgeletterdheid. Hiernaast spelen zoek- en navigatievaardigheden een rol. Kinderen blijken teksten met hyperlinks op het internet ('hyperteksten') vrijwel even goed te begrijpen als lineaire teksten.

De deskundigheid van docenten wordt behalve door vakkennis ook bepaald door sociale vaardigheden. Leerkrachten die erin slagen om warme, nabije relaties op te bouwen met hun leerlingen, stimuleren de leesmotivatie en de leesprestaties.

Bezoek de stand van Stichting Lezen

ANDERS KIJKEN – Kinderkunstboeken zijn aan een flinke opmars bezig. Ze helpen kinderen bewust te maken van het feit dat we de wereld allemaal met andere ogen zien.

december 2018

Leesmotivatie is de sleutel tot leessucces. Maar wat is leesmotivatie? Welke soorten leesmotivatie zijn er? Onder welke voorwaarden ontstaat leesmotivatie? En hoe kun je dit doen, kinderen helpen om uit te groeien tot gemotiveerde lezers?

17 december 2018

Marjolein Derks-Janssen uit Sittard wint de Scriptieprijs Leesbevordering 2018, een initiatief van Iedereen Leest en Stichting Lezen Nederland. De laureaat onderzocht in haar masterscriptie hoe leerkrachten het leesplezier bij leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) kunnen stimuleren.

Leesmotivatie: hoe raak je de juiste snaar?

Hoe krijgen en houden we onszelf in beweging? Wat drijft ons om bepaalde activiteiten te ontplooien, of andere activiteiten juist te vermijden? Deskundigen die zich bezighouden met motivatie, stellen zich deze vragen. 

Henk van Straten won de prijs voor het Beste Boek voor Jongeren 2018 met Wij zeggen hier niet halfbroer, volgens de jongerenjury ‘een ontzettend komisch en levendig boek over jezelf vinden, dat elke tiener zou moeten lezen’.

In dit laatste nummer van 2018 onder meer: kinderkunstboeken, jeugdliteraire vertalers en schoolmediatheken.

Nederlanders lezen in de eerste plaats boeken om zichzelf te ontspannen. Op ruime afstand volgen leesmotieven als persoonlijke ontwikkeling, verdrijven van verveling en genieten van taal. Lezers van literaire boeken hebben de meeste verschillende beweegredenen.

Van Dale nomineerde kwispellezen als Woord van het Jaar 2018. Kwispellezen is het 'teksten voorlezen aan een speciaal getrainde hond, waarvan de non-verbale feedback (bv. kwispelen) als leesstimulans wordt ervaren.' Hiervoor bestaat wetenschappelijk bewijs.

Het aantal lezers in Nederland neemt af, en hierdoor daalt de leestijd, aldus het SCP eerder dit jaar. Een analyse van tien jaar leesgedrag, mede geïnitieerd door Stichting Lezen, laat ook een krimp zien onder de groep mensen die dagelijks en wekelijks leest.

Verslag expertmeeting lezen en literatuur in curriculum.nu 31 oktober

Het aantal leden van de openbare bibliotheek daalde in 2018 met 2%, het aantal uitgeleende gedrukte boeken met 6%. Onder de jeugd liep het aantal leden voor het eerst sinds 2005 terug. Bij de online bibliotheek zorgde het luisterboek voor groei.

Het grootste talenfestival van Nederland en Vlaanderen vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 november. Locatie: de Radboud Universiteit in Nijmegen in het Elinor Ostromgebouw.

Sinds 2016 heeft de landelijke campagne Nederland Leest ook een junioreditie voor kinderen van 10 - 14 jaar ( groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee jaar van de middelbare school). 

UITDAGING – Tijdens De Weddenschap gaan leerlingen met klas, docent en drie bn’ers de uitdaging aan om drie boeken te lezen. De vmbo-scholen Groene Hart Rijnwoude en SG Nelson Mandela zijn enthousiaste deelnemers.

19 oktober 2018

Eind september hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek de vervolgaanvraag gedaan voor Kunst van Lezen 2019. Deze aanvraag is gebaseerd op de aanvraag uit 2015 voor de periode 2016-2018. Hoewel de aanvraag uit 2015 leidend blijft, zijn er na drie jaar toch nieuwe accenten verwoord in de vervolgaanvraag.

12 oktober 2018

Speciaal voor vmbo-docenten Nederlands: de (voor)leesbundel Nog een STUK!

12 oktober 2018

Start achtste seizoen van pro, (v)mbo–leescampagne De Weddenschap
Data: 29 oktober, 30 oktober en 31 oktober 2018

Kom vrijdag 2 november naar Meer lezen, beter in taal in het mbo.

VOOR ELK KIND EEN BOEK – Jozua Douglas schreef het Kinderboekenweekgeschenk 2018: De eilandenruzie. Als schrijver gelooft hij sterk dat je kinderen zelf moet laten kiezen wat ze willen lezen. ‘Een kind met een innerlijke belevingswereld vindt de weg naar literaire boeken vanzelf.’

26 september 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

Op 21 september gaat in Utrecht de Boekenweek voor Jongeren van start met de uitreiking van de Beste Boek voor Jongeren-prijs.

14 september 2018

Kinderen en jongeren vinden het leuk en leerzaam als ze een schrijver in de klas  krijgen.  Na afloop willen ze vaker boeken van deze schrijver lezen en zijn ze in het algemeen gemotiveerder voor lezen. Docenten merken dat een schrijversbezoek leerlingen aan het denken zet.

LEZEN EN LEREN
Minister Ingrid Van Engelshoven (D66) is nu bijna een jaar de baas op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze maakt zich zorgen over het geringe leesplezier van vijftienjarigen en heeft grote ambities op het gebied van taal- en leesonderwijs. ‘Je kunt geen goed technicus zijn zonder taal te beheersen.’

De opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs

Effecten van ingebouwde inferentievragen in prentenboeken op ouder-kind interacties en verhaalbegrip.

7 september 2018

Deze week is het de Week van de Alfabetisering, een campagneweek om laaggeletterdheid in Nederland onder de aandacht te brengen. Daarnaast viert het leesbevorderingsprogramma BoekStart haar tienjarig bestaan.

Het vijftigste nummer van Lezen is een feestelijk nummer, met een extra bijlage waarin de redactie een kijkje achter de schermen geeft.

3 september 2018

81% van de Nederlanders vindt laaggeletterdheid een belangrijk probleem. Dat blijkt uit een peiling onder het Nederlandse publiek door Stichting Lezen & Schrijven. In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat met de huidige aanpak van laaggeletterdheid minder dan 5% van de doelgroep wordt bereikt.

Kinderen die regelmatig naar de openbare bibliotheek gaan, hebben een positievere houding tegenover lezen en doen vaker mee aan leesbevorderingsprogramma's. De beschikbaarheid van een bibliotheekpas stimuleert behalve het leesplezier ook de leesprestaties.

Naar meer samenhang in het leesonderwijs!

Informatiefolder over de cursus Open Boek 2.0.

Open Boek 2.0 leidt op tot leescoördinator en is een actuele versie van de eerdere Open Boek cursus.

Verhalen helpen mensen uit sociaal isolement

Wetenschappers die onderzoeken hoe we literatuur lezen verzamelen zich eens in de twee jaar op de IGEL-conferentie. Niels Bakker, onderzoeksmedewerker van Stichting Lezen, brengt verslag uit.

Nederlandse ouders lezen vooral voor als hun kinderen jong zijn. 95% van de ouders leest ten minste wekelijks voor aan hun 0- tot 5-jarige kind; bij 13- tot 18-jarigen is dit gedaald naar 17%. Zowel vaders als moeders lezen minder voor aan oudere kinderen.

JURYTRAJECT − Met 880 juryleden is De Inktaap de grootste literaire jury van Nederland. In dit  ambitieuze leesbevorderingsproject oordelen jongeren tussen vijftien en achttien jaar over de keuzes van literaire jury’s. Uit drie prijswinnaars kiezen ze hun eigen favoriet; tijdens de slotdag kruisen ze hun degens.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Erna van Koeven: Lezen in het mbo. De context van beroep en burgerschap biedt kansen.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Caroline Wisse-Weldam over lezen in het vmbo.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het intervieuw van Eva Gerrits met docent Nederlands Didy Pijpker over vakoverstijgende projecten.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Emy Koopman over creatief schrijven

Uit Engels onderzoek naar diversiteit in kinderboeken blijkt dat 1% van de kinderboeken die in 2017 in Engeland zijn uitgegeven een BAME (black, Asian, minority ethnic) hoofdpersoon bevat. Stichting Lezen vindt diversiteit in jeugdliteratuur heel belangrijk. Het was ook de rode draad op ons jaarlijkse congres Lezen Centraal.

WINNAAR – Annet Schaap (1965) maakte, vooral als illustrator, zo’n tweehonderd boeken voordat Lampje, haar schrijfdebuut voor kinderen, verscheen waarmee ze meteen de Woutertje Pieterse Prijs won.

11 juli 2018

Het Nationale Voorleeslunchverhaal wordt dit jaar geschreven door Yvonne Keuls. Dat maakte Frits Spits bekend in het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1. Het verhaal wordt op vrijdag 5 oktober, Nationale Ouderendag, door bekende en onbekende Nederlanders voorgelezen aan ouderen in heel Nederland.

Kleuters identificeren zich met personages als ze vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Pubers vinden de hoofdpersoon meestal sympathiek. De literaire competentie stijgt met het ouder worden. Volwassenen lezen zowel identificerend als distantiërend.

Kunst van Lezen maakt zich al jaren sterk voor het certificeren van de educatieve dienstverlening van bibliotheken richting kinderopvang en onderwijs. In 2017 is Kunst van Lezen/Stichting Lezen zowel vertegenwoordigd geweest in de stuurgroep als de werkgroep rond de nieuwe certificering waarin de educatieve dienstverlening een plaats heeft gekregen.

Eind december 2017 heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de Midterm Review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Minister Van Engelshoven is op 13 en 26 juni tijdens een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer in gesprek gegaan met de Kamercommissie OCW over laaggeletterdheid en in het bijzonder over het actieprogramma Tel mee met Taal.

Kunst van Lezen moedigt bibliotheken aan om, samen met lokale of regionale partners uit kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en onderwijs, gebruik te maken van de vervolgsubsidie Tel mee met Taal die per 1 augustus 2018 openstaat. Er is een bedrag van 2.300.000 euro beschikbaar voor het beter bereiken van laagtaalvaardige ouders.

Stine Jensen over lezen

Filosoof, schrijver en programmamaker Stine Jensen raakte als kind in de ban van De Vijf. Het zoeken naar betekenis achter de dingen is haar drijfveer – als lezer, schrijver en deelnemer aan Wie is de Mol?

PODCASTS − Kinderen en jongeren lezen weinig boeken, terwijl bewezen is dat literaire verhalen het inlevingsvermogen vergroten. Kunnen audioverhalen een alternatief bieden?

29 juni 2018

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Kinderen die opgroeien in gezinnen met een laaggeletterde ouder presteren minder goed op school en lopen een verhoogd risico om op latere leeftijd ook laaggeletterd te worden.

27 juni 2018

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland het project Vakantielezen aan voor scholen in krimp- en anticipeergebieden.

Graag feliciteert Stichting Lezen drie nieuwe Nederlandse voorleeskampioenen 2018. Dat zijn: Sarah van Pruissen uit Zwolle, Isa Hazelaar uit Sneek en Stan Thielen uit Tilburg.

18 oktober 2018

Afgelopen maand zijn kinderen uit groep 7 en 8 langs de deuren gegaan voor de Kinderpostzegelactie. Nieuw onderdeel van de actie is Lokaal Besteden. Scholen kunnen een deel van het opgehaalde geld besteden aan een lokaal goed doel. Een school mag ook het lezen stimuleren voor kinderen op de eigen school via Stichting Lezen. 210 scholen hebben voor deze optie gekozen.

In dit nummer onder meer: Literatuur voor je oren, nieuws van de Kinderboekenambassadeux en 25 jaar De Nationale Voorleeswedstrijd.

13 juni 2018

Bibliotheek-, cultuur- en taalorganisaties werken vanaf dit jaar in gezamenlijkheid aan de toetsing van hun kwaliteit en hanteren één kwaliteitskader

Hoe ouder Nederlanders zijn, hoe groter hun interesse in het literaire lezen. Er is geen verschil tussen de seksen, al hebben vrouwen wel andere literaire leesmotieven. Ook staan ze positiever tegenover voorlezen dan mannen.

In deze beleidsnotitie worden de mogelijkheden van de integratie van burgerschapsvorming en lezen verkend.

6 juni 2018

Utrecht, 6 juni 2018 - De Prijs van de Jonge Jury 2018 gaat naar het boek 'Pijn' van Mel Wallis de Vries en werd uitgereikt tijdens de feestelijke Dag van de Jonge Jury in TivoliVredenburg te Utrecht. In totaal stemden ruim dertienduizend jongeren – nog iets meer dan vorig jaar – op hun favoriete jeugdtitels uit 2017.

Onze kinderboekenambassadeurs Hans & Monique Hagen hebben een ambassade gevonden! Waar? In het Kinderboekenmuseum. De Kinderboekenambassade wordt dé plek waar lezers, jong en oud, de magie van verhalen met elkaar kunnen delen. 

Publieksversie van het jaarverslag 2017. Hiernaast te downloaden. Het jaarverslag Kunst van Lezen is als bijlage opgenomen. 

Voor het zevende jaar werd op landelijke niveau Read2Me! georganiseerd; dé voorleeswedstrijd voor de brugklas. In een spannende landelijke finale op Podium Hoge Woerd in De Meern (Utrecht) streden elf finalisten om de titel Brugklas Voorleeskampioen Read2Me! 2018.

Stan Thielen uit Noord-Brabant heeft gisteravond in Het Huis in Utrecht de zevende landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gewonnen. Hiermee mag Stan van Fontys Hogeschool Kind & Educatie Tilburg zich een jaar lang de Pabo Voorleeskampioen van Nederland noemen. Stan las voor uit het boek Spijkerzwijgen van Simon van der Geest.

Voor de vijfentwintigste keer werd op landelijke niveau De Nationale Voorleeswedstrijd georganiseerd voor de hoogste klassen van de basisschool. In een zinderende landelijke finale in een volle Schouwburg Amstelveen streden twaalf finalisten om de titel.

Het maartnummer van Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand het artikel van Lucas van Deijl, Feike Dietz en Els Stronk over het hoe en waarom van onderzoekend leren

De brochure Lezen in de klas 2018-2019 laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormgegeven.

14 mei 2018

De tien nominaties voor het Beste Boek voor Jongeren 2018 zijn bekendgemaakt. Er zijn twee categorieën: Oorspronkelijk Nederlands en Vertaald. In elke categorie worden vijf boeken genomineerd.

8 mei 2018

Nu de winnaar van de Libris Literatuur Prijs bekend is, zijn de nominaties voor De Inktaap 2019 compleet. De drie auteurs die kans maken op deze supercup van de Nederlandse letteren zijn Marjolijn van Heemstra met En we noemen hem, Murat Isik met Wees onzichtbaar en Koen Peeters met De mensengenezer.

Het maartnummer van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Bijgaand artikel is een bewerking van een conferentiepaper en –presentatie van Linda Ackermans tijdens de HSN-conferentie Onderwijs Nederlands, 24-25 november 2017.

Dit document dient als een stand-van-zaken-paper waarin de organisatie van het mbo-onderwijs wordt belicht, alsmede de positie van Nederlands en in het bijzonder leesvaardigheid.

Boekactiviteiten BSO

De kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs neemt toe. Zowel kinderen van lager opgeleide ouders als kinderen met een migratieachtergrond hebben tussen 2003 en 2018 minder sterke kansen gekregen om een vaardige lezer te worden. 

23 april 2018

Vandaag, op Wereldboekendag, is door BoekStart en de Leescoalitie in het Concertgebouw een gloednieuw kinderliedje gelanceerd: de Voorleestrom.

Boekactiviteiten BSO

De Raad voor Cultuur heeft vandaag het sectoradvies Letteren en Bibliotheken met de titel De daad bij het woord gepubliceerd. Daarin signaleert en analyseert de Raad ontwikkelingen in de letteren– en bibliotheeksector en doet aanbevelingen om knelpunten te verlichten.

Het maartnummer van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien was geheel gewijd aan lezen. Hoofdredacteur Renske Valk sprak voor het openingsartikel met Gerlien van Dalen en bijzonder hoogleraar Roel van Steensel. 

De genetische aanleg verklaart 66% van de verschillen in leesvaardigheid tussen kinderen. Een deel van het effect van leesopvoeding door ouders is een kwestie van erfelijkheid. Tegelijkertijd zou het genetisch potentieel niet tot wasdom komen zonder de invloed van ouders en docenten.

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

Op 26 maart heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal. De tussentijdse resultaten van het programma hebben, zowel voor wat betreft preventie als curatie, de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Een literatuuronderzoek naar de leesontwikkeling van tweetalige Friese kinderen

De Bibliotheek op school (aanwezig op 42% van de basisscholen en 20% van de vmbo-scholen) sorteert effect. Leerlingen gaan lezen leuker vinden, vaker lezen en worden leesvaardiger. Kinderen met een niet-westerse achtergrond gaan vooruit op hun woordenschat.

26% van de kinderopvanginstellingen beschikt over een voorleescoördinator. Ruim de helft geeft aandacht aan voorlezen in het beleidsplan, terwijl 17% een eigen voorleesplan maakt. Dit blijkt uit het vierjaarlijkse stand van zaken onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

Wordt het boek verdrongen door de opkomst van andere media? Dit hangt af van de persoon in kwestie. Voor sommige mensen vervangen schermmedia het boek, voor anderen vullen ze elkaar aan.

13 maart 2018

Auteur Martin Michael Driessen wint De Inktaap 2018 voor zijn verhalenbundel Rivieren. Driessen nam de literaire jongerenprijs op 13 maart in ontvangst tijdens de feestelijke slotdag in de Doelen te Rotterdam. Bijna negenhonderd juryleden brachten hun stem uit en kozen Rivieren als winnaar.

In dit nummer onder meer: Boeken kunnen kinderen moreel vormen, een interview met Enne Koens en Zonder lezen kom je er niet.

Lezen verruimt ons denken en leert ons anderen beter te begrijpen, vaardigheden die goed van pas komen in de huidige samenleving. Daarom nodigt de Leescoalitie in 2018 iedereen in Nederland uit om eens (vaker) een boek te lezen over iemand die anders is dan zijzelf.

Vakantielezen 2019

Deze zomer doen er weer 130 scholen mee aan Vakantielezen. Het project is bedoeld voor kinderen in groep 3 en 4 van scholen in krimp- en anticipeerregio’s. Vakantielezen wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en Stichting De Versterking. De inschrijving voor deelname aan het project is inmiddels gesloten.

Met onderstaande materialen kun je als school of bibliotheek wel zelf aan de slag met Vakantielezen.

Voor kinderen:

Vakantielezen 2018

Ook deze zomer kunnen 100 scholen van start met Vakantielezen. Het project is bedoeld voor kinderen in groep 3 en 4 van scholen in krimp- en anticipeerregio’s die nog niet eerder mededen. Zij krijgen begeleiding van hun Bibliotheek en Vakantieleestasjes voor leerlingen. Natuurlijk kunnen ook andere scholen gebruik maken van de online-materialen en tips.

Vakantielezen wordt mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Lezen.

21 februari 2018

Beestje, waar ben je? van Nosy Crow en Ingela P. Arrhenius (Gottmer) is verkozen tot het BoekStart Babyboekje 2018. Dat maakten Nienke van den Berg (presentatrice Z@ppelin) en Dieuwertje Blok vanochtend bekend op de Negenmaandenbeurs.

13 februari 2018

• Grootste leesbevorderingswedstrijd van Nederland bestaat 25 jaar
• Landelijk doen dit jaar bijna 3.500 leerlingen uit groep 7 en 8 mee aan de wedstrijd
• De schoolkampioenen zijn bekend gemaakt en nemen het tegen elkaar op in lokale en regionale voorleesrondes
• De landelijke finale vindt plaats op woensdag 23 mei 2018

Ouders over Tomke. Het effect van Tomke op de taalontwikkeling van peuters in Friesland

6 februari 2018

Eliane Segers is benoemd tot hoogleraar Leren en Technologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen met ingang van 1 februari 2018. Segers doet onderzoek naar individuele variatie in leer- en leerproblemen en gebruik van ICT in het onderwijs.

De manieren waarop Nederlanders in aanraking komen met poëzie, zijn zeer divers. Gedichten worden gelezen, beluisterd, geschreven, gedeeld en spontaan 'ontmoet', bijvoorbeeld op straat. Poëzie is bovendien vaker een gezamenlijke dan individuele ervaring.

63% van de basisscholen in Nederland beschikt over een leescoördinator. Ruim de helft geeft aandacht aan leesbevordering in het beleidsplan, terwijl 38% een eigen leesplan maakt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

26 januari 2018

Lezen staat onder druk. Vooral jongeren lezen minder. Dat is zorgelijk, want regelmatig lezen draagt bij aan de lees- en taalvaardigheid. Wie goed kan lezen heeft meer succes op school en betere mogelijkheden in de maatschappij.

24 januari 2018

Het afgelopen jaar zijn er meer dan 60.000 koffertjes met 120.000 babyboekjes door ouders in de Bibliotheek opgehaald. Dit komt neer op 35% van alle Nederlandse ouders met een pasgeboren baby. Ten opzichte van vijf jaar geleden is dat een toename van 50%.

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.

19 januari 2018

Jeugd moet weer gaan lezen

19 januari 2018

Vanaf vandaag vertonen alle bioscopen in Nederland, voorafgaand aan films voor kinderen, het animatiefilmpje Voorlezen maakt je leuker. Dit filmpje, gemaakt door Loes Riphagen en Jan Paul Schutten en ingesproken door Alain Clark,  laat op humoristische wijze zien dat voorlezen je leert kijken door de ogen van een ander.

17 januari 2018

Leescoalitie: verdiep je in de ander door te lezen in een boek

Stand-van-zakenonderzoek naar leesbevordering op het vmbo

Een meerderheid van de Nederlanders bezoekt weleens een lees- of schrijfplatform op internet, zoals de Online Bibliotheek, GoodReads of Wattpad. Het zijn in het bijzonder jongeren die online verhalende en informatieve teksten lezen en schrijven.

Voor de Poëzieweek 2018 verschenen weer drie prachtige bundels vol praktische lestips voor alle niveaus, van kleuterklas tot bovenvouw voortgezet onderwijs. Elke bundel wordt voorafgegaan door een algemene inleiding door een specialist. De opdracht luidde: vertel eens waarom poëzie een plek verdient in het onderwijs.

13 december 2017

Op woensdag 16 mei houdt Anna Woltz (Londen, 1981) de Annie M.G. Schmidtlezing 2018. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag zal ze haar visie geven op jeugdliteratuur. De titel van haar lezing wordt later bekend gemaakt.

Voor de Poëzieweek 2018 verschenen weer drie prachtige bundels vol praktische lestips voor alle niveaus, van kleuterklas tot bovenvouw voortgezet onderwijs. Elke bundel wordt voorafgegaan door een algemene inleiding door een specialist. De opdracht luidde: vertel eens waarom poëzie een plek verdient in het onderwijs.

De literaire leesprestaties van Nederlandse basisscholieren zijn de afgelopen jaren stabiel. Van de havisten slaagt driekwart erin het vereiste literaire competentieniveau te halen, van de vwo'ers bijna de helft.

8 december 2017

Nederlandse kinderen houden minder van lezen dan leeftijdsgenootjes in andere landen. Inzetten op het vergroten van de (intrinsieke) leesmotivatie van kinderen is raadzaam: het is een bewezen effectieve manier om de leesvaardigheid te stimuleren.

De leesprestaties van Nederlandse 15-jarigen zijn tussen 2015 en 2018 gedaald. Bijna een kwart van de kinderen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Dit blijkt uit nieuwe resultaten van het grootschalige, internationale PISA-onderzoek.

Kinderen gaan lezen minder leuk vinden als ze ouder worden. Een van de oorzaken is het verplichte lezen om te leren. Steeds meer kinderen mogen daarom op school een zelfgekozen boek lezen. Het gaat blijkens PIRLS in 2016 om 76% van de 10-jarigen, tegen 56% in 2001. 

Driekwart van de docenten Nederlands gebruikt de website Lezen voor de Lijst, gebaseerd op het model voor literaire competentie van Theo Witte. De bezoekersaantallen groeiden in 2017 voor het vijfde jaar op rij, naar bijna 1.000.000.

Het leesplezier van Nederlandse 15-jarigen is tussen 2009 en 2018 gedaald. Nergens in de wereld beleven kinderen zo weinig plezier aan lezen. Dit blijkt uit nieuwe resultaten van het grootschalige, internationale PISA-onderzoek.

Als kinderen ouder worden, gaan ze steeds minder boeken lezen, en steeds meer digitale media gebruiken. Het lezen van boeken op school neemt wél toe.

Het laatste grootschalige onderzoek naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren dateert van 2002. Het rapport dat voor u ligt, biedt een nieuwe stand van zaken.

In dit nummer nemen we onder meer leesmotivatie onder de loep, een interview met Ludwig Volbeda en smartphones en lezen.

21 november 2017

De Nationale Mediatheek Trofee 2017 is gewonnen door RSG Magister Alvinus uit Sneek. De jury roemt het gevarieerde voorzieningsniveau van de mediatheek en de inzet van de mediathecarissen om het leesplezier bij de leerlingen te vergroten.

Nieuw in de JGZ-academie, de e-learning Taalstimulering door voorlezen.

Stichting Lezen zoekt ter versterking van de Raad van Toezicht twee nieuwe leden met de volgende profielen:
- Iemand met ervaring en een netwerk op het gebied van (nieuwe) media
- Iemand met ervaring en een netwerk binnen het boekenvak / bibliotheek

Voor de Poëzieweek 2018 verschenen weer drie prachtige bundels vol praktische lestips voor alle niveaus, van kleuterklas tot bovenvouw voortgezet onderwijs. Elke bundel wordt voorafgegaan door een algemene inleiding door een specialist. De opdracht luidde: vertel eens waarom poëzie een plek verdient in het onderwijs.

Er zijn leesbevorderingsprogramma's die gezinnen steun geven in de leesopvoeding. De ontluikende geletterdheid van kinderen groeit dankzij deze interventies, in het bijzonder bij het risico op taalachterstanden. Enkel het geven van boeken blijkt reeds effectief.

Creatief schrijven en lezen combineren op de middelbare school. Achtergronden en praktische tips.

3 november 2017

Beestje waar ben je? van Nosy Crow en Ingela P. Arrhenius (Gottmer), Piep piep met Fiep van Fiep Westendorp (Querido), Contrastboekje Hallo Baby! (Veltman Uitgevers), Mijn schuifboekje. De boerderij, van Nathalie Choux (Clavis) en Dierentuin van Lisa Jones & Edward Underwoord (Gottmer)  zijn genomineerd voor Het Babyboekje van het jaar.

Notitie over leesvaardigheid, leesproblemen en dyslexie

27 oktober 2017

Data: 30 oktober, 31 oktober en 1 november 2017
Voor de zevende keer organiseert Stichting Lezen De Weddenschap, de leescampagne voor vmbo, PrO en mbo.

16 oktober 2017

Stichting Lezen heeft het vierde magazine uitgebracht in de reeks Leesmonitor. Het magazine gaat over de opbrengsten van het lezen van boeken. Een goede leesvaardigheid is cruciaal voor succes op school en op de arbeidsmarkt. Uit wetenschappelijk onderzoek, dat in het magazine op toegankelijke wijze is samengevat, blijkt dat lezen nog veel meer te bieden heeft.

Op maandag 20 november vindt de conferentie Doe Mee(r) met Taal plaats in Amsterdam. Deze conferentie is een initiatief van Tel mee met Taal, een actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS.

20 oktober 2017

De zeventiende editie van de Jonge Jury 2018 is gestart en op veel scholen zijn de jongeren al vol enthousiasme aan de slag gegaan met het lezen van de jeugdboeken die dit jaar zijn verschenen. De Jonge Jury stimuleert al zestien jaar onderbouwleerlingen uit het voortgezet onderwijs om te lezen en daagt hen vervolgens uit om te stemmen op hun favoriete boek.

Research shows that, in order to encourage boys to read, fathers can often serve as a role model, the books that are on offer can be personalised and gender stereotypes can be changed.

6 oktober 2017

Op maandag 2 oktober is de nieuwe editie van de literaire jongerenprijs De Inktaap Nederland van start gegaan. Zo'n duizend scholieren gaan de komende maanden aan de slag met de genomineerde titels van Martin Michael Driessen, Alfred Birney en Jeroen Olyslaegers.

KLASSIEK GRIEZELEN – ‘Gruwelijk eng!’
is het thema van de Kinderboekenweek 2017 die wordt gevierd met veel weerwolven en rammelende botten. Wie een echt spannende week wil, kan terecht bij stapels nieuwe  griezelboeken. Een tip: ga vooral niet voorbij aan ijzersterke klassiekers. Want een echt griezelig boek schrijven is helemaal nog niet zo makkelijk.

4 oktober 2017

Rik van de Westelaken en Maan lazen voor tijdens Nationale Voorleeslunch

Iedereen weet het: goed kunnen leren begint met goed kunnen lezen. Daarom zijn leesmotivatie en leesvaardigheid van cruciaal belang in het onderwijs. In deze bundel zijn hierover dertien artikelen samengebracht, de opbrengst van het wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen eind 2016 organiseerde onder de titel Succesvol lezen in het onderwijs.

Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, leesopvoeding en taalprestaties in laaggeletterde gezinnen

GESCHENK − Superjuffie Janneke Schotveld was er tien jaar geleden ineens met Villa Fien en werd eind vorig jaar ‘al’ gevraagd voor het Kinderboekenweekgeschenk. Voor jeugdauteurs de allergrootste eer. ‘Ik heb er twee weken wakker van gelegen.’

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september vindt het Drongo talenfestival plaats

september 2017

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook? En zo ja, welke opbrengsten heeft lezen dan, voor individu en samenleving?

Wat beweegt het boek? Over de opbrengsten van lezen.

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook?

Speciaal voor Literatour 2017 schrijven drie schrijvers, Özcan Akyol, Mano Bouzamour en Elfie Tromp, korte verhalen die worden uitgebracht in 3PAK. Een team van 25 schrijvers staat klaar voor de tour, om met zoveel mogelijk jongeren in gesprek te gaan op verschillende middelbare scholen. Daarnaast worden er in september de Dioraphte Literatour-prijzen uitgereikt.

Dit rapport geeft een beeld van het leesklimaat thuis en van de potentie van leesbevorderingsinterventies in gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar) waar een stimulerende leesopvoeding niet vanzelfsprekend is.

12 september 2017

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) onderzocht hoe volwassenen in Nederland met poëzie in aanraking komen. Poëzie wordt vaak gezien als een niche-binnen-een-niche, maar het blijkt een zeer wijdverspreid genre: 97% van de volwassen Nederlanders komt weleens in aanraking met poëzie.

GENDERGERICHT − Presentatrice en programmamaker Iris van Lunenburg is een van de drie uitdagers van de leescampagne De Weddenschap. Vrouwelijke auteurs en vrouwelijke  hoofdpersonen vormen de rode draad in haar leesgeschiedenis.

NIET VAN PAPIER − Literatuurwetenschapper Kila van der Starre doet onderzoek naar de rol van poëzie in het alledaagse leven. Haar dwarsdoorsnedestudie Poëzie in Nederland laat zien hoe vaak en bij welke gelegenheid Nederlanders met poëzie in aanraking komen. De resultaten zijn hoopgevend: poëzie leeft. Maar vooral buiten het boek.

In dit nummer onder meer een pleidooi voor meer kleur in een witte boekenwereld: over diversiteit in Young Adultboeken.

Zo wordt schrijven een feestje

Door creatieve schrijftaken en lezen te combineren, maak je schrijven aantrekkelijker voor basisschoolleerlingen.

Leeservaringen van leerlingen havo en vwo serieus nemen om uiteindelijk tot dieper begrip en nieuwe ideeen over teksten te komen.

Achtergronden en praktische tips voor docenten in het voortgezet onderwijs

Er zijn aanwijzingen dat creatief schrijven een positief effect heeft op (literair) lezen. In het literatuuronderwijs kan creatief schrijven worden ingezet om de emotionele betrokkenheid bij verhalen te vergroten. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek door Stichting Lezen.

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) onderzocht hoe volwassenen in Nederland met poëzie in aanraking komen.

30 juni 2017

In de week van 30 oktober is de aftrap van  De Weddenschap. De leescampagne voor het vmbo en mbo van Stichting Lezen daagt leerlingen uit in zes maanden drie boeken te lezen. Iris van Lunenburg, Lennart Timmerman en LAKSHMI zijn de nieuwe uitdagers.

26 juni 2017

Het Nationale Voorleeslunchverhaal wordt dit jaar geschreven door Vonne van der Meer. Dit verhaal wordt op vrijdag 6 oktober (Nationale Ouderendag) door bekende en onbekende Nederlanders voorgelezen aan ouderen door het hele land. Tijdens eerdere edities lazen onder anderen Ruben Nicolai, Eva Jinek, Gerard Joling, Willeke Alberti en Dieuwertje Blok voor in bibliotheken en zorginstellingen.

23 juni 2017

Op woensdag 21 juni vond, op basisschool De Triangel in Appingedam, de feestelijke  aftrap van de landelijke campagne Vakantielezen plaats. Kinderboekenambassadeurs Hans & Monique Hagen gaven het startsein.

BEELDTAAL – Haar gewaagde kleurgebruik wordt alom geprezen, maar er is meer. Ieder verhaal dicteert zijn eigen vorm, toont het werk van Annemarie van Haeringen.

7 juni 2017

De Prijs van de Jonge Jury 2017 gaat naar het boek Schuld van Mel Wallis de Vries. Dit werd bekendgemaakt tijdens de feestelijke Dag van de Jonge Jury in TivoliVredenburg te Utrecht. Dit is in totaal de vijfde keer dat de populaire jeugdboekenschrijfster deze publieksprijs voor de jeugdliteratuur in ontvangst neemt.

VERANTWOORD LEZEN IN DE PUBERTEIT – Nederlandse tieners, in de meest cruciale fase van hun leescarrière, zijn een lastig te bereiken groep. Na de overstap naar de middelbare school verliezen veel kinderen hun leesplezier, zo blijkt uit cijfers. Hoe kunnen ze met slim gekozen boeken voorbereid worden op de klassiekers, waarvan we hopen dat ze die later gaan lezen?

WOUTERTJE PIETERSE PRIJS − Robuuste illustraties op het karikaturale af, verhalen waaraan vaak een sprookjesidioom ten grondslag ligt; de kinderboeken van Gerda
Dendooven onderscheiden zich door verbeeldingskracht en een hoge mate van eigenzinnigheid. Met Stella, ster van de zee won ze de Woutertje Pieterse Prijs.

2 juni 2017

Lotte Hendriks uit Rijssen heeft gisteravond in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam de zesde landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gewonnen.

In dit nummer onder veel meer een interview met Gerda Dendooven die met  een eigentijds sprookje over anders zijn: Stella, ster van de zee de Wouterje Pieterse Prijs won.

24 mei 2017

Nu online: Lezen voor het leven, de beleidsvoornemens voor de periode 2017 - 2020 en de pubieksversie van het jaarverslag 2016

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren? En zo ja, op welke manieren? 

19 mei 2017

De vierentwintigste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd is gewonnen door de 11-jarige Eva Koning uit het Noord-Brabantse Prinsenbeek. Eva mag zich nu een jaar lang De Nationale Voorleeskampioen 2017 noemen. Voor een volle Schouwburg Amstelveen las Eva voor uit het boek Spinder van Simone van der Geest.

Publieksversie van het jaarverslag 2016. Het jaarsverslag is hiernaast te downloaden of inte zien. Het jaarverslag Kunst van Lezen is als bijlage in dit jaarverslag opgenomen.

De brochure Lezen in de klas 2017-2018 laat zien op welke uiteenlopende manieren lezen in de klas kan worden vormgegeven. Zowel beproefde succesformules als nieuwe activiteiten zijn beschreven.

Stand-van-zakenonderzoek naar het voorleesbeleid en de voorleespraktijk van Nederlandse kinderopvanginstellingen.

7 april 2017

Monique & Hans Hagen zijn de nieuwe kinderboekenambassadeurs van Nederland. Zij volgen Jan Paul Schutten op, die het ambassadeurschap de afgelopen twee jaar vervulde. De kinderboekenambassadeur geeft een herkenbaar gezicht aan de promotie van kinder- en jeugdboeken.

literatuurstudie naar de invloed van (re)creatief schrijven op lezen

BoekStart stimuleert goed voorleesklimaat, maar het kan nog beter

Kinderopvanglocaties met BoekStart zijn actiever bezig met voorlezen en leesbevordering dan locaties zonder deze aanpak. Naast deze positieve conclusie biedt het onderzoek naar de effecten van BoekStart op het voorleesklimaat ook kritische lessen, bleek tijdens de expertmeeting op vrijdag 3 februari 2017.

Deze week vindt in Bologna de 54ste editie van de Bologna Children's Book Fair plaats. Tijdens deze belangrijke kinderboekenbeurs ontmoeten uitgevers, redacteuren en schrijvers vanuit de hele wereld elkaar om kennis te nemen van elkaars boeken - en deze te verhandelen.

De opbrengst van literair lezen

Als je veel tijd en geld steekt in het bevorderen van het lezen voor je plezier, dan is de vraag gerechtvaardigd of dat wel ergens goed voor is. Onderzoekers Jette van den Eijnden en Emy Koopman gingen op jacht naar empirisch bewijs.

Literatuurstudie naar de psychologische opbrengsten van lezen

Beleidsvoornemens van Stichting Lezen voor de planperiode 2017-2020.

24 maart 2017

De boekensector start in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek naar het leesgedrag van Nederlanders en hoe het samenhangt met hun overige mediagebruik. Hiermee wordt de vraag beantwoord of en hoe lezen concurreert met andere vormen van tijdsbesteding, welke typen lezers er zijn en wat verschillen zijn tussen digitaal lezen en van papier lezen.

Naast het papieren boek komen er steeds meer digitale verhaalvormen. Wat betekent dat voor makers en producenten van literatuur? Daarover ging de expertmeeting ‘Visies op digitaal vertellen’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen op woensdag 22 maart.

20 maart 2017

BoekStart/BoekenPret is medio maart door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies beoordeeld als goed onderbouwd.

In dit nummer: Een gesprek over wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten van lezen. Herman Koch over het Boekenweekgeschenk. Nieuwe voorleesfilmpjes over het voorlezen aan heel jonge kinderen en nog veel meer

‘Dat ben ik,’ dacht Eliane Segers (43) toen ze het functieprofiel van de nieuwe hoogleraar Lezen en Digitale Media las. ‘Het onderzoek dat ik doe bij het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit en dat zich grotendeels afspeelt in het primair onderwijs, draait om het optimaliseren van lezen en leren lezen, ondersteund door multimedia,’ licht Segers toe.

8 maart 2017

Oratie bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media Eliane Segers

Dit artikel biedt een overzicht van beleid en praktijk van leesbevordering en literatuureducatie in Nederland anno 2016.

1 maart 2017

Stichting Lezen is verheugd dat de Raad voor Cultuur positief heeft geadviseerd over het herziene activiteitenplan Lezen voor het leven van Stichting Lezen in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur 2017–2020.

28 februari 2017

Conferentie voor pabo-docenten over laaggeletterdheid en leesbevordering 24 maart 2017 bij Saxion Deventer

Oproep voor docenten die promotieonderzoek willen gaan doen naar het fictie- en literatuuronderwijs.

31 januari 2017

Op woensdag 10 mei houdt Rindert Kromhout in het Kinderboekenmuseum in Den Haag de Annie M.G. Schmidtlezing 2017

24 januari 2017

Vandaag heeft Kinderboekenambassadeur Jan Paul Schutten, tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs in Utrecht twee lijsten met ieder vijftig titels van kinderboeken gepresenteerd om kinderen te helpen uit de grote en groeiende stapel kinderboeken juist dat boek te vinden dat hen aanspreekt.

Georganiseerd door: 
op aanvraag: Ervaren trainers, werkzaam bij de Bibliotheek
Wat: 
lokale cursus van 2 dagdelen van 3 uur.
Voor wie: 
Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de buitenschoolse opvang en meer met (voor)lezen en kinderboeken willen doen.
Georganiseerd door: 
op aanvraag: Ervaren trainers, werkzaam bij de Bibliotheek
Wat: 
lokale cursus van 2 dagdelen van 3 uur.
Voor wie: 
Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de buitenschoolse opvang en meer met (voor)lezen en kinderboeken willen doen.

Van 24 tot en met 28 januari is Stichting Lezen te vinden op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, dé beurs voor en door onderwijsprofessionals.

Leesbevordering in het basisonderwijs

Leesplezier, ook bij leesproblemen?
Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten.

Lijstlezen: een uitdaging voor de docent.
Onderzoek en praktische tips voor docenten en mediathecarissen in het voortgezet onderwijs.

8 december 2016

PISA-ONDERZOEK 2015 VERSCHENEN

Frank van der Lende presenteert dagelijks zijn eigen radioshow Frank ♥op 3fm en is een van de drie uitdagers van De Weddenschap 2016. Maar Van der Lende is meer dan alleen radio-dj, hij is ook een lezer.

MEES KEES JUBILEERT – Tien jaar na de verschijning van zijn eerste boek zit stagiair mees Kees nog steeds in de lift. De vierde bioscoopfilm, Mees Kees langs de lijn, gaat op 7 december in première.

Anke de Vries weet niet hoe dat voelt oud zijn. In Sassenheim hebben ze de Nationale Mediatheek trofee gewonnen. De Bibliotheek op school bestaat vijf jaar. Frank van der Lende vindt lezen supergoed voor je woordenschat en Anne Vegter analyseert voor de laatste keer een gedicht.

11 november 2016

Scriptie over lezersprofiel van vijftienjarigen bekroond met Scriptieprijs Leesbevordering

Verslag van de expertmeeeting Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo op 28 september 2016.

Een verkenning van de beschikbare literatuur over het lezen, en met name over het literaire lezen, in de 21e eeuw.

Publieksversie van het Jaarverslag 2015. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2015 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag.

Als je hem ziet en spreekt, zou je het niet zeggen, maar als de Kinderboekenweek begint, is Dolf Verroen op een maand na achtentachtig. De vis en de jongen, Hoe  mooi wit ik ben, Karel en de kindermoordenaar, het is maar een greep uit de ruim honderdtien kinderboeken waarmee Verroen kinderboekenkasten verrijkte.

Hoe ziet de voorleescultuur in Nederlandse gezinnen eruit? Om dit te onderzoeken brachten Roel van Steensel en Nicole Lucassen de voorleesopvattingen en het voorleesgedrag in dertien diverse gezinnen in kaart. 

Paul van Loon, Selma Noort, Marco Kunst, Simon van der Geest, Edward van de Vendel, Sylvia Vanden Heede, Anna Woltz. Steeds meer populaire of kinderboekenschrijvers van bekroond niveau schrijven boeken waarmee kinderen kunnen leren lezen. Pardon, léuk kunnen leren lezen.

DE GORGELS VAN MYJER – Ze hebben kleine gespierde beentjes en lijken op een bolletje wol: de Gorgels. Cabaretier Jochem Myjer beschrijft in De Gorgels een wonderbaarlijk minivolkje uit de duinen. Hij won er de Prijs van de Kinderjury mee en krijgt regelmatig foto’s toegestuurd van zelf geknutselde Gorgels: gehaakt, gebreid, gekleid, op het strand getekend.

Speciale uitgave van kwartaaltijdschrift Lezen ter gelegenheid van Literatour, de Boekenweek voor jongeren.

In dit nummer van Lezen vertelt Dolf Verroen dat de opdracht om het Kinderboekenweekgeschenk te schrijven een cadeautje was waarop hij niet meer had gerekend.

Het succesvol verlopen project Lezen is leuk! krijgt een vervolg: Vakantielezen is leuk!

8 juli 2016

De website Tel mee met Taal is gelanceerd. De site biedt voor de vele bij de uitvoering van het programma Tel mee met Taal betrokken organisaties informatie over de voortgang en resultaten van Tel mee met Taal.

29 juni 2016

Tijdens de conferentie van Tel Mee met Taal op 23 juni bekrachtigden de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven hun samenwerking op het gebied van taal- en leesbevordering.

Vakantielezen

Marieke Baselmans werkt sinds vijfentwintig jaar als leerkracht op een basisschool, waar het haar opvalt dat kinderen na de zomervakantie vaak een terugval vertonen in hun leesvaardigheid. Afgelopen zomer organiseerde ze een pilotstudie, om te onderzoeken hoe die zomerleesdip bestreden kan worden.

Een jaar literatuuronderwijs in groepen 7 en 8 van de basisschool. 

Verslag van promotieonderzoek van Gertrud Cornelissen naar het effect van boekgesprekken op de ontwikkeling van literaire competentie bij kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisschool.

De bibliotheek spint haar web

Laaggeletterdheid is een landelijk probleem dat de gemoederen binnen het leesonderwijs bezighoudt. Want goed kunnen lezen staat aan de wieg van een goede algemene ontwikkeling.

De campagne Nederland Leest gaat in 2016 veranderen. De scholierenpocket voor havo/vwo, die i.s.m. Stichting Lezen werd aangeboden, verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt Nederland Leest Junior, dat zich richt op groep 7 en 8 en vmbo 1 en 2. Voor de oudere leerlingen in het voortgezet onderwijs verschijnt tijdens Literatour de verhalenbundel 3PAK, inclusief bijpassend lesmateriaal.

In het nieuwe nummer van Lezen onder veel meer een dubbelinterview met 'onze' leesprofessoren: Roel van Steensel en Eliane Segers waarin ze vertellen over hun ambities en plannen.

27 mei 2016

Voor het vijfde jaar werd op landelijk niveau Read2Me! georganiseerd;  dé voorleeswedstrijd voor de brugklas. In een spannende landelijke finale streden elf finalisten om de titel Brugklas Voorleeskampioen Read2Me! 2016.

25 mei 2016

De drieëntwintigste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd is gewonnen door Jan Dirk Pesman (12) uit Wolvega. Jan Dirk mag zich nu een jaar lang De Nationale Voorleeskampioen 2016 noemen. De dolgelukkige winnaar kon het mooie nieuws bijna niet geloven. “Ik zei het al toen ik provinciaal winnaar werd, maar nu weer.

Leerlingen uit de bovenbouw van vmbo, havo en vwo hebben sinds vorig jaar hun eigen campagneweek waarin literatuur tot leven komt. De Literatour is uitgegroeid tot een volwaardige Boekenweek voor jongeren met een eigen prijs, schrijvers in de klas, een geschenk en andere leuke extra’s. 

12 mei 2016

Met ingang van editie 2017 ondergaat de Jonge Jury, de publieksprijs voor het beste jeugdboek, een aantal veranderingen. De organisatie hoopt hiermee dat de participatie van jongeren nog verder stijgt. Eerder doorgevoerde veranderingen leidden al tot een verdubbeling van het aantal stemmen, in 2016 steeg het aantal stemmen van 7.500 naar 15.000.

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

20 april 2016

Zojuist zijn de Prijs van de Jonge Jury, de publieksprijs voor het beste jeugdboek en de Gouden Lijst, de vakjuryprijs voor het beste jeugdboek uitgereikt in TivoliVredenburg.

Brochure met informatie over leesactiviteiten voor het voortgezet onderwijs.

15 april 2016

Stichting Lezen heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente invulling gegeven aan twee nieuwe bijzondere leerstoelen voor onderzoek dat leidt tot meer kennis over leesbevordering.

maart 2016

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? Als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan met het vertrouwde papier? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?

Jan Paul Schutten, de Kinderboekenambassadeur, roept via de wedstrijd Help de Kinderboekenambassadeur! de hulp in van alle schoolkinderen. Hij zoekt namelijk een steengoede campagne die duidelijk maakt hoe leuk lezen is. Bijvoorbeeld een poster die laat zien hoe spannend, komisch of ontroerend boeken zijn. Of die laat zien hoe je er slimmer, vrolijker en grappiger van wordt.

14 maart 2016

Op maandag 14 maart ontving Stefan Hertmans de literaire jongerenprijs De Inktaap.

9 maart 2016

Op woensdag 18 mei houdt Harm de Jonge in het Kinderboekenmuseum in Den Haag de Annie M.G. Schmidtlezing 2016. Onder de titel Het paradijs van de fantasie. Van het fluitketeltje van Annie MG tot de paddoknabbels van Alice in W. zal hij de zeventiende editie van de lezing verzorgen. 

Van 12 tot 20 maart is het Boekenweek en dat gaat op veel middelbare scholen niet ongemerkt voorbij. Hoe zorg je ervoor dat de Boekenweek een feest in de klas wordt? Volg deze twee gouden tips:  

VAN FAMILIE MOET JE HET HEBBEN

Voor het Boekenweekgeschenk schreef Esther Gerritsen een psychologisch portret van een familie. ‘Ik begin hoog op een schaal van ellendigheid, stop iedereen in een kooi en kijk wat er dan gebeurt.’

In dit veertigste nummer aandacht voor De nieuwe bibliotheek of, zoals architect Francine Houben ze noemt, de kathedralen van onze tijd. Voor haar is een bibliotheek veel meer dan een huis voor boeken: "Het idee van een bibliotheek als investering in het menselijk kapitaal van de stad vind ik inspirerend."

Kiekeboe! van Giuliano Ferri is verkozen tot Het BoekStart Babyboekje 2016. Dat maakte Gerda Havertong op 26 februari bekend op de Negenmaandenbeurs. Van 16 januari tot 16 februari 2016 konden ouders en pedagogisch medewerkers stemmen op hun favoriete boekje uit een shortlist die was samengesteld door een deskundige jury.

De literaire benefietavond Een nieuw hoofdstuk, waar ruim twintig auteurs en muzikanten belangeloos optraden, heeft € 40.435 euro opgeleverd voor My Book Buddy. Voor dit bedrag ontvangen meer dan 2000 kinderen een “lees-start-pakket”, bestaande uit o.a. een rugzakje, prentenwoordenboek en een werkschrift.

Van boeken word je beter

We kunnen het lezen van boeken natuurlijk beschouwen als een nuttig en aangenaam tijdverdrijf en het daarbij laten. Het brengt ontspanning, informatie en kennis. Maar misschien doet lezen wel meer. Je wordt er beter van, vinden sommigen. Taliger. Intelligenter. Empathischer. Gezonder. Dat is nogal wat. Of het ook klopt? De fervente lezer twijfelt er niet aan.

In 2016 viert de Leescoalitie het boek, tijdens 2016 Jaar van het Boek

27 januari 2016

Politici, burgemeesters, sporthelden, columnisten, actrices, presentatoren, zangers, rappers, voetballers en zelfs een prinses: allen lazen ze vanmorgen vroeg voor aan peuters en kleuters om zo het voorlezen, aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren.

onderzoek naar redenen en oplossingen

Lezen in de vrije tijd is goed voor de taalontwikkeling van een kind en bevordert onderwijssucces. Voor veel kinderen is de drempel om te lezen echter hoog; zij kunnen het wel, maar doen het niet.

26 januari 2016

Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Thijs Nielen, die op 26 januari  promoveert aan de Universiteit Leiden.

20 januari 2016

…EN VANAF NU ELKE DAG EEN KWARTIER LEZEN!

11 januari 2016

Onder de titel Een nieuw hoofdstuk wordt op dinsdag 9 februari een grote literaire benefietavond gehouden voor vluchtelingenkinderen. Vele auteurs hebben zich hierbij aangesloten en treden die avond belangeloos op in een uniek programma dat in en samen met de Stadsschouwburg Amsterdam wordt georganiseerd.

Op acht december vond de kick off plaats van het programma Tel mee met Taal.

MISSIE - Dit najaar reisde de bevlogen Britse leesbevorderaar Aidan Chambers langs drie Nederlandse pabo’s voor een serie lezingen en workshops. Zijn pabotour startte op de Fontys Hogeschool Kind & Educatie in Veghel, waar hij de noodzaak van goed leesonderwijs benadrukte en de alarmklok luidde. ‘Wie niet goed kan lezen en schrijven, blijft een derderangsburger.’

LITERATUURLES, MAAR DAN ANDERS – Hoe breng je leerlingen bij dat literatuur verrijkend is? Op het Keizer Karel College in Amstelveen hebben ze het antwoord: geef vakoverstijgend literatuuronderwijs, afzonderlijk van de talen.

2016 Jaar van het Boek, prentenboekentips voor De Nationale Voorleesdagen en een impressie van een inspirerende didactische tournee van Aidan Chambers.

19 november 2015

De Kinderboekenambassadeur heeft sinds enige tijd een eigen site waar hij ook blogt over allerhande kinderboekenzaken. Zoals onlangs over het gratis schoenboekje dat hij geschreven heeft, ook heeft hij een goede tip voor Sint.

Speciale voetbalwedstrijd Vaders Voor Lezen elftal als aftrap voor de Vaderweek met o.a. Ruben Nicolai, Job Cohen en Beau van Erven Dorens

 

Reactie van Stichting Lezen op de Analyse Dialoog Onderwijs2032

Kan een boek je genezen als je ziek bent? Misschien niet letterlijk, maar dat lezen helend kan werken, wordt steeds breder ondersteund.

VADERS INSPIREREN – Vaders moeten vaker voorlezen,luidt de boodschap van de Vaders Voor Lezen-campagne van de Leescoalitie. Vooral jongens hebben daar baat bij, blijkt uit onderzoek.

Positieve leeservaringen in de kindertijd vormen de basis voor een leven lang lezen. Het is dan ook belangrijk dat kinderen structureel te maken krijgen met leesbevordering en literatuureducatie. Baby’s, peuters, kleuters, kinderen en tieners, allemaal verdienen zij een aanpak op maat.

Schenk de zwakke lezer vertrouwen. Dat was de rode draad door de lezingen en workshops tijdens de studiedag ‘Over lezen gesproken’. Ruim 150 leraren en leesbevorderaars lieten zich op vrijdag 2 oktober 2015 bijpraten over en enthousiasmeren voor leesbevordering in het (v)mbo.

14 oktober 2015

De seksekloof: hoe krijgen we jongens aan het lezen? Is de titel van de derde uitgave van  Leesmonitor – Het Magazine, waarin actueel onderzoek over lezen, leesbevordering en literatuuronderzoek wordt besproken. Dat jongens minder lezen dan meisjes is zeker. Maar over de vraag waarom jongens minder lezen, of dat erg is en of er iets aan kan worden veranderd  is veel discussie.

29 september 2015

Op maandag 5 oktober 2015 gaf de Gouverneur, de heer Theo Bovens op basisschool Meander, in Reuver het officiële startschot voor het project Lezen is leuk! in Limburg.

Bestaat er een oorzaak-gevolg-relatie tussen het lezen van fictie en het inlevingsvermogen? Een meta-analyse van veertien experimentele studies laat een klein, betekenisvol effect zien. Tegelijkertijd debatteren wetenschappers over de gebruikte onderzoeksmethoden.

Verslag van de expertmeeting Literatuurdidactiek bij het vak Nederlands en het vreemdetalenonderwijs op 18 september 2015

In november barst Nederland leest weer los en krijgt elk bibliotheeklid een boek cadeau van de Openbare Bibliotheek: Nederland Leest de mooiste korte verhalen, gekozen door A.L. Snijders.

30 september 2015

Dit schoolseizoen organiseert Stichting Lezen voor de vijfde keer De Weddenschap, dé leescampagne voor vmbo en mbo. De Weddenschap start op maandag 12 oktober. Bij De Weddenschap dagen drie bekende Nederlanders leerlingen uit in zes maanden tijd drie boeken te lezen. Dat doen zij zelf ook. Wie de opdracht volbrengt maakt kans op een van de schitterende prijzen.

Bij het schrijven van het Kinderboekenweekgeschenk 2015 vond tweevoudig Gouden Penseelwinnaar Simon van der Geest inspiratie in de geschiedenis van de Zweedse ontdekkingsreiziger Salomon August Andrée, die in een ballon richting Noordpool vloog. Per ongelukt!

Achtergronden en praktische tips voor in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

In onderzoeksverslag #BOOK zijn de effecten onderzocht van een – op Amerikaans voorbeeld gemodelleerde – bibliotherapietraining. Het onderzoek wijst uit dat #BOOK een positief effect had op zowel het leesbegrip, de leesattitude als de sociaal-emotionele competenties van de leerlingen.

 

Vrij lezen in het Entree-onderwijs

In de curricula van mbo-opleidingen blijft de aandacht voor lezen over het algemeen beperkt tot lezen voor de vakopleiding. Dit is niet altijd de manier van lezen waardoor studenten gemotiveerd raken. 

1 oktober 2015

BN’ers, burgemeesters en wethouders lezen voor op Internationale Dag van de Ouderen

Op donderdag 1 oktober 2015, Internationale Dag van de Ouderen, vindt de derde editie plaats van de Nationale Voorleeslunch.

De brochure Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw, kennis en inspiratie bij het bereiken en ondersteunen van kinderen en jongeren is online gepubliceerd.

Na een lange tijd van daling zit er weer groei in het aantal jonge bibliotheekleden. Met de traditionele expertise van bibliotheken als vertrouwde basis, moet dat een stimulans vormen om de bibliotheek van de nabije toekomst vorm te geven.

9 september 2015

De Nationale Voorleeskampioen Julie Slagman heeft vandaag het startsein gegeven voor De Nationale Voorleeswedstrijd 2015/2016. De twaalfjarige Julie overhandigde het eerste deelnamepakket aan haar voormalige juf Judy Admiraal van de KB Fatimaschool in Rotterdam.

september 2015

Jongens hebben al honderd jaar een leesachterstand op meisjes. Is lezen niets voor hen of krijgen ze niet de juiste handreikingen? We gaan op zoek naar verklaringen voor de seksekloof en ideeën om deze te overbruggen.

De seksekloof: hoe krijgen we jongens aan het lezen?

Boekbewerkingen in het theater, een interview met Simon van der Geest, het 'proeven' van gedichten, de kinderliteratuur als apotheek en nog veel meer.

Publieksversie van het Jaarverslag 2014. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2014 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag.

Zou filosoferen met kinderen een rol kunnen en moeten spelen bij leesbevordering? Marja van Rossum en Anton Vandeursen zeggen meteen ja.

29 juli 2015

Ouderen landelijk voorgelezen op Internationale Dag van de Ouderen

Onderzoek naar verschillen in de leesopvoeding tussen vaders en moeders.

8 juli 2015

Lezen en voorlezen gaan structureel onderdeel uitmaken van het beleid op consultatiebureaus, op mbo-opleidingen en in het curriculum van lerarenopleidingen (pabo’s).

Mannelijke rolmodellen inzetten, een passend boekenaanbod creëren en genderstereotypen doorbreken. Dat zijn de ideeën waarvoor wetenschappers bewijs hebben gevonden om jongens tot lezen te stimuleren.

25 juni 2015

VVD, PvdA, SP en D66 dienen moties in

Stichting Lezen is zeer verheugd over de vandaag ingediende moties van PvdA, VVD, SP en D66 tijdens het voortgezet algemeen overleg over laaggeletterdheid in de Tweede Kamer.

LEERLINGEN OVER DE WEDDENSCHAP – De Weddenschap is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een succesvolle leescampagne voor het vmbo. Tijdens het afgelopen schooljaar gingen 3500 leerlingen de uitdaging aan om binnen een halfjaar drie boeken te lezen. Het Wolfert Pro in Bergschenhoek leverde de meeste deelnemers: 206 van de 494 leerlingen van deze school gingen een persoonlijke weddenschap aan.

In het zomernummer van Lezen een dubbelinterview met Eddy Schuyer, de scheidende bestuursvoorzitter en Frank Elderson de nieuwe bestuursvoorzitter.

28 mei 2015

De vijfde landelijke finale van de Pabo Voorleeswedstrijd is gewonnen door Simone van Laar van HU Pabo-instituut Theo Thijssen uit Utrecht.

27 mei 2015

Voor het vierde jaar werd op landelijke niveau Read2Me! georganiseerd; dé voorleeswedstrijd voor de brugklas. In een spannende landelijke finale streden elf finalisten om de titel Brugklas Voorleeskampioen Read2Me! 2015.

28 mei 2015

De tweeëntwintigste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd is gewonnen door Julie Slagman (11 jaar) uit Rotterdam. Julie mag zich nu een heel jaar lang De Nationale Voorleeskampioen 2015 noemen.

Het omslagartikel van het aprilnummer van JSW - vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding - gaat over het stimuleren van leesmotivatie via de Bibliotheek op school.

Brochure met informatie over leesactiviteiten. Of u nu wilt werken aan de literaire competentie van leerlingen of gewoon leesplezier wilt stimuleren. Leesbevordering van vmbo tot gymnasium, iedereen kan wel iets van zijn gading vinden in deze gids.

Inspiratie – De afgelopen editie van Lezen Centraal, het jaarlijks congres van Stichting Lezen, kon woensdag 25 maart rekenen op een recordopkomst: ruim driehonderd docenten, bibliothecarissen, jeugdboekenschrijvers en andere leesbevorderaars meldden zich in muziekcentrum Tivoli/Vredenburg in Utrecht voor een dag vol inspirerende lezingen, workshops en ontmoetingen.

Onderzoek en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

15 april 2015

Uitreiking jeugdboekenprijzen  op feestelijke Dag van de Jonge Jury in TivoliVredenburg in Utrecht

30 maart 2015

Deze week is in hartje Italië de Bologna Children's Book Fair, een van de grootste boekenbeurzen ter wereld. Stichting Lezen is dit jaar aanwezig om inspiratie op te doen, maar ook om anderen te inspireren.

27 maart 2015

Tijdens Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen, is Jan Paul Schutten geïnstalleerd als de nieuwe Kinderboekenambassadeur van Nederland. Schutten volgt Jacques Vriens op die in 2013 als eerste deze functie vervulde; Schutten blijft kinderboekenambassadeur tot 2017.
 

JONGERENLITERATUURPRIJS IN CAMPAGNEWEEK – De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs krijgt dit jaar een andere naam, maar behoudt haar missie. Vanaf dit jaar wordt de prijs onderdeel van de Literatour, een boekenweek voor jongeren die moet leiden tot meer hartstochtelijke lezers. De prijs is daarom omgedoopt tot Dioraphte Literatour Prijs.

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook? En zo ja, welke opbrengsten heeft lezen dan, voor individu en samenleving?

23 maart 2015

Vanmorgen is Literatour, de Boekenweek voor jongeren, van start gegaan met het bezoek van de schrijvers Danielle Bakhuis, Daan en Thomas Heerma van Voss, Mano Bouzamour, Ineke Riem, Mirjam Mous en Peter Zantingh aan middelbare scholen in Etten Leur, Oegstgeest, Drachten en Veghel.

maart 2015

Nederlanders zijn de afgelopen decennia fors minder boeken gaan lezen. Wat zijn de oorzaken van deze gestage ontlezing? En gaat de digitalisering zorgen voor een heropleving van het boek?

9 maart 2015

Ook Kunst van Lezen wordt voortgezet en uitgebreid.

Tweede Leesmonitor - Het Magazine

Spin-off van de Stichting Lezen-website Leesmonitor.nu. Stichting Lezen wil met dit magazine actuele onderwerpen rond de leescultuur voorzien van feiten en duiden aan de hand van het daarover beschikbare onderzoek.

INTERVIEW MET LOUIS TAVECCHIO
Vaders hebben een belangrijke voorbeeldrol voor hun kinderen en vooral hun zoons, ook als het gaat om (voor) lezen. Waarin zit hun toegevoegde waarde? Emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio weet: ‘Hun natuurlijke manier om met tekst om te gaan verruimt de blik van het kind op de wereld.’

In dit eerste nummer van 2015 vanzelfsprekend aandacht voor de Boekenweek: met dit jaar als thema Waanzin.

Door het ministerie van OCW is besloten het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 (uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) te evalueren in het najaar van 2014. Hoewel het programma tot eind 2015 doorloopt heeft OCW twee redenen om het programma nu te
evalueren. Enerzijds is OCW bezig met een OCW-brede werkgroep, gericht op samenhang in geletterdheid, en anderzijds wil OCW de evaluatie laten aansluiten

In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen - gezamenlijk leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek - geëvalueerd door de KWINK groep. De aanleiding is dat de bewindspersonen van OCW, SZW en VWS het voornemen hebben om de samenhang in het beleid op het gebied van leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en taalonderwijs te versterken en gezamenlijk de Tweede Kamer daarover in het voorjaar van 2015 een beleidsbrief zullen sturen.

19 februari 2015

In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen - gezamenlijk leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek - geëvalueerd.

30 januari 2015

Wint uw mediatheek (v.o.) de Prijs voor de Beste Leesomgeving?

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal.

10 februari 2015

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden.

Eind januari 2015 lanceerde CPNB een gloednieuwe campagne voor jongeren: de Literatour. Lees hier wat er gaat gebeuren tijdens deze 'Boekenweek voor jongeren' - en hoe je zelf kunt meedoen. 

21 januari 2015

De 12e editie van De Nationale Voorleesdagen is vanmorgen van start gegaan met Het Nationale Voorleesontbijt. Op kinderdagverblijven, bibliotheken en scholen door het hele land werd vanmorgen een Voorleesontbijt gehouden.

21 januari 2015

Van 27 tot en met 31 januari is Stichting Lezen te vinden op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling

Op 12 september 2014 gaf Aidan Chambers op uitnodiging van Stichting Lezen in de OBA een lezing en een workshop Praten over boeken. 

Op donderdag 29 januari 2015 luidt Gedichtendag de Poëzieweek in. Het motto van deze editie is Met zingen is de liefde begonnen. En als een dichter de liefde bezingt, dan krijg je poëzie. Hoe maak je de Poëzieweek tot een succes in de klas? Vijf tips op een rij.

 

Vaders doen minder aan leesopvoeding. Is dat uit vrije wil of houden moeders de poorten gesloten? En hoe maak je voorlezen aantrekkelijk voor de hipsterman met designbaard? Over deze vragen ging het tijdens de expertmeeting Vaders Voor Lezen: Van geclaimde naar gedeelde domeinen, die op vrijdag 12 december werd gehouden in het Letterenhuis in Amsterdam.

In de nieuwe Lezen aandacht voor de Ambitie-agenda van de Leescoalitie en nog veel meer.

Afscheid 

Na zestien jaar stopt hij ermee: leesprofessor Dick Schram, die één dag per week voor Stichting Lezen onderwijs gaf en onderzoeken deed en begeleidde, vindt dat het tijd wordt voor een nieuwe generatie. ‘En om al die dingen die we geleerd hebben eens goed in praktijk te gaan brengen.’

10 december 2014

In 2025 is iedereen in Nederland geletterd of bezig dat te worden

Vanochtend presenteerde H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden samen met ambassadeur Ruben Nicolai de Ambitie-agenda 2015-2025 van de Leescoalitie, tijdens Het Nationale Bibliotheekcongres in de Beurs van Berlage.

27 november 2014

Koppeling met de Bibliotheek op school leidt tot integrale aanpak leesbevordering

De Nederlandse Kinderjury wordt in 2015 mede bekostigd door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). De grootste Nederlandse kinderpublieksprijs speelt zich van oudsher voor een flink deel af in de openbare bibliotheek.

24 november 2014

Scriptieprijs Stichting Lezen bekroont een internationaal vergelijkende studie over de voorwaarden voor effectieve leesbevordering in openbare bibliotheken.

Op dinsdag 11 november werd tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs bekendgemaakt dat het Augustinuscollege uit Groningen de winnaar is van de Prijs voor de Beste Leesomgeving. Leesbevorderaar Aidan Chambers – keynote speaker van het symposium en auteur van onder andere De leesomgeving – overhandigde de prijs aan Joke Boonstra, mediathecaris van het Augustinuscollege.

Stichting Lezen is benieuwd naar uw mening over onze producten en diensten. Zou u mee willen doen met ons klanttevredenheidsonderzoek?

Vul dan de vragenlijst in. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

17 november 2014

Lezen is leuk! voorziet 100 basisscholen van goed gevulde boekenkasten.

Vanochtend gaf commissaris van de Koning, Han Polman, op basisschool Het Mozaïek in Sluiskil het startsein voor het project Lezen is leuk! in Zeeuws-Vlaanderen.

13 november 2014

Op maandag 17 november om 9.30 uur geeft commissaris van de Koning, de heer Han Polman op basisschool Het Mozaïek in Sluiskil het officiële startschot voor het project Lezen is leuk! in Zeeuws-Vlaanderen.

7 november 2014

In de week van 10 t/m 15 november staat het thema jongeren en lezen volop in de belangstelling. Met name leerlingen in het vmbo staan centraal.

Nederland Leest is begonnen. Bij de start op 1 november  vloog Maarten ’t Hart in een helikopter door Nederland om bibliotheken aan te doen. Tijdens Nederland Leest geven bibliotheken hun leden het boek Een vlucht regenwulpen cadeau. Door de deelname van Stichting Lezen, lezen ook scholieren door heel Nederland het boek.

Publieksversie van het jaarverslag 2013. Het jaarverslag is hiernaast te downloaden. Het jaarverslag 2013 Kunst van Lezen is als een bijlage opgenomen bij dit jaarverslag. U kunt deze bijlage ook hiernaast downloaden.

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken. Educatieve uitgevers streven dan ook naar teksten die begrijpelijk zijn, en die het verwerken en reproduceren van informatie voor leerlingen makkelijker maken. Maar hoe ziet optimaal begrijpelijk lesmateriaal er eigenlijk uit? En welke tekstkenmerken dient dit lesmateriaal te hebben?

13 oktober 2014

Voor lang niet alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is het lezen van studieboeken even gemakkelijk. Voor menigeen levert de tekst begripsproblemen op. Educatieve uitgevers kunnen de problemen helpen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen, waarop Gerdineke van Silfhout donderdag 16 oktober promoveert aan de Universiteit van Utrecht.

November staat traditiegetrouw in het teken van Nederland Leest, een van de grootste leescampagnes van Nederland. Bijna een miljoen lezers zullen Een vlucht regenwulpen van Maarten ’t Hart (her)lezen. Dat zijn voornamelijk bibliotheekleden, die het boek gratis kunnen afhalen bij de bibliotheek.

Op dinsdag  4 november a.s. van 16.00-16.45 uur organiseert Stichting Lezen in samenwerking met Cubiss een webinar (= een seminar op het web) met bovenstaande titel. 

Het is Kinderboekenweek en dus is het  feest.  Veel basisscholen hangen deze week vol slingers  en er wordt elke dag meegezongen en -gedanst met de Kinderen voor Kinderen-hit. En een alerte school heeft ruim op tijd het gratis lesmateriaal besteld bij de CPNB.  Hier volgen drie tips om het feest nóg leuker te maken:

1 oktober 2014

BN’ers lezen voor op Internationale Dag van de Ouderen

Vandaag werd tijdens de Nationale Voorleeslunch in heel Nederland voorgelezen aan ouderen. Onder meer Eva Jinek, Foppe de Haan, Martine van Os en Willeke Alberti lazen voor in openbare bibliotheken en zorginstellingen door het hele land. 

Boeken zoeken?

Er zijn veel websites die boekentips geven. Vind een geschikt boek op:

Georganiseerd door: 
Kunst van Lezen/ de Bibliotheek op school
Wat: 
landelijke cursus van 9 dagen van 7 uur (inclusief start en slotbijeenkomst van halve dag)
Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring.
25 september 2014

Op 26 september organiseert Stichting Lezen een studiedag voor pabo- docenten in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Op deze studiedag Verder met jeugdliteratuur op de pabo, wordt de vraag besproken hoe kinderboeken de leer- en leesomgeving van kinderen op de basisschool kunnen verrijken.

Lessuggesties De Nationale Voorleesdagen

Je vindt via www.denationalevoorleesdagen.nl informatie over het gratis promotiepakket voor de kinderopvang, de prentenboek toptien en de lessuggesties voor de kinderopvang.

De Voorleestas

Tijdens De Nationale Voorleesdagen doen 6o scholen mee met De Voorleestas om het voorlezen thuis te stimuleren. Het project is bedoeld voor kinderen in groep 1 en 2 van scholen in krimp- en anticipeerregio’s. De Voorleestas wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en Stichting De Versterking. De inschrijving voor deelname aan het project is inmiddels gesloten.

Met onderstaande materialen kun je als school of bibliotheek aan de slag met De Voorleestas:

Voorleestips

Via www.boekstart.nl vind je voorleestips en informatie over de leesontwikkeling van jonge kinderen.

BoekStart voor jou!

Viermaal per jaar verschijnt via www.boekstart.nl de digitale brochure BoekStart voor jou! met tips over de nieuwste boekjes, voorlezen en multimedia. Met links naar filmpjes, achtergrondinformatie en interessante websites. Op de site vind je ook Boekideeën; uitgewerkte leesbevorderingsactiviteiten om te gebruiken in de groep op de kinderopvang.

Boeken zoeken?

Er zijn veel websites die boekentips geven. Vind een geschikt boek op:

De Poëzieweek

Tweemaal tien praktische lestips voor het voortgezet onderwijs (poëzieweek.com/school

De Boekenweek

Voor tijdens de Boekenweek: een docentenwebsite en mogelijkheid tot deelname aan Boekenweek Live! (boekenweek.nl/school)

Lees er meer over op lezen.nl

Nederland Leest

Gratis af te halen boeken, een docentenwebsite en creatieve verwerkingsopdrachten bij het Nederland Leest-boek voor Nederland Leest Live! (www.nederlandleest.nl/school)

Praktisch aan de slag gaan met literatuur in de klas hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zo is een regelmatig terugkerend moment waarop leerlingen met elkaar over boeken spreken niet ingewikkeld om te organiseren. Hetzelfde geldt voor enthousiaste boek-introducties, verzorgd door uzelf, de mediathecaris van de school (indien beschikbaar), de bibliothecaris of een veellezende collega. Het zal moeilijk zijn de tijd te vinden, maar voor wie een goed leesklimaat wil creëren in de klas is het goed bestede tijd. 

Onderzoek over de plaats van jeugdliteratuur in de pabo-curricula.

Grote namen en inspiratie op tweejaarlijks symposium

Op dinsdag 11 november vindt de Dag van het Literatuuronderwijs plaats, het grootste symposium voor iedereen die zich bezighoudt met literatuureducatie. Sprekers dit jaar zijn o.a. Arnon Grunberg, Aidan Chambers, Joke van Leeuwen, Annejet van der Zijl, Thomas Vaessens en Geert Buelens.

17 september 2014

Website van Stichting Lezen over onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie vernieuwd.

Digitale kinderboeken. Onderzoek en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kun je mailen naar:

Kinderopvang en mbo: Marijke Bos, mbos@lezen.nl

Basisonderwijs: Agnes van Montfoort,  avanmontfoort@lezen.nl

Vmbo en pabo:  Peter van Duijvenboden, pvanduijvenboden@lezen.nl

Havo/vwo: Daan Beeke, dbeeke@lezen.nl

Algemeen: Agnes van Montfoort, avanmontfoort@lezen.nl

@ Stichting Lezen.

Redactie: Marijke Bos, Agnes van Montfoort, Peter van Duijvenboden,          Daan Beeke, Tike de Boer

Contact: avanmontfoort@lezen.nl

Vormgeving en techniek:
Zeezeilen, Amsterdam

Alle op leesplan.nl opgenomen teksten zijn eigendom van Stichting Lezen en mogen uitsluitend met bronvermelding gebruikt worden binnen de sociale media, op een andere site of in schriftelijke publicaties.

Stichting Lezen besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze website gepubliceerde gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Stichting Lezen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Aan de op deze website getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Amsterdam, oktober 2014

Leesplan.nl is een initiatief van Stichting Lezen. Deze website is ontwikkeld op verzoek van onderwijsinstellingen en bibliotheken. De website voorziet in de behoefte aan een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties en scholen de doorgaande leeslijn voor hun eigen instelling kunnen vormgeven.

Trainingsprogramma Lezen voor de lijst in de praktijk

Georganiseerd door: Rijksuniversiteit Groningen

Wat: training voor docenten die helpt bij het onderscheiden van leesniveaus en het structureren en stimuleren van de leesontwikkeling van leerlingen. De leesniveaus zijn gekoppeld aan de Referentieniveaus taal. Ze bieden een gefundeerde basis voor de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor alle schooltypen van jaar 1 t/m het examen (vmbo, havo, vwo), ook voor excellente leerlingen.

Wat: 
Docentengids en docentenmaterialen ter versterking van de vereiste beroepscompetenties van studenten PW en OA voorlezen en leesbevordering.
Voor wie: 
Mbo docenten Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA)
Georganiseerd door: 
Stichting Lezen en KB i.h.k.v. het programma BoekStart
Wat: 
landelijke cursus van 1 dag
Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring.
Georganiseerd door: 
pso’s en basisbibliotheken
Wat: 
lokale of regionale cursus van 2 dagdelen van 3 uur.
Voor wie: 
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool, die werken met kinderen van 0-4 jaar.
Georganiseerd door: 
Stichting Lezen i.h.k.v. het programma BoekStart
Wat: 
landelijke cursus van 3 dagdelen met jaarlijks 1 nascholingsdag
Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring.
Georganiseerd door: 
Stichting Lezen
Wat: 
landelijke cursus van 2 dagen met jaarlijks 2 nascholingsdagen
Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring. LET OP: de website www.cursusopenboek.nl is niet langer actief. Neem als trainer contact op met Stichting Lezen: tdeboer@lezen.nl
Georganiseerd door: 
pso’s en basisbibliotheken
Wat: 
regionale cursus van 4 dagdelen van 3 uur. De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl
Voor wie: 
leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en het team willen ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering.
Georganiseerd door: 
pabo’s
Wat: 
een minor ter grootte van 6 EC’s (168 SBU)
Voor wie: 
pabo-docenten Nederlands die hun studenten willen opleiden tot leescoördinator; studenten van pabo 3 of 4 met belangstelling voor jeugdliteratuur die in het basisonderwijs de taak van leescoördinator willen uitvoeren.
Georganiseerd door: 
Kunst van Lezen/de Bibliotheek op school
Wat: 
landelijke cursus van 6 dagen van 7 uur (inclusief start en slotbijeenkomst van een halve dag)
Voor wie: 
MBO/MBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek die de verbindende factor zijn tussen de bibliotheek enerzijds en de basisscholen anderzijds en een taak hebben op uitvoerend niveau. De training is alleen beschikbaar voor bibliotheekmedewerkers die de Bibliotheek op school in hun beleid hebben opgenomen.

Op deze site kun je een eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen.

Let op: het leesplan wordt niet automatisch opgeslagen. Kies OPSLAAN om het te bewaren.

Voor wie? 

Voor alle scholen voor voortgezet onderwijs die structureel aan leesbevordering willen werken.

Samenvatting van internationale onderzoeksresultaten over leesverschillen tussen jongens en meisjes.

Georganiseerd door: 
pso’s en basisbibliotheken
Wat: 
lokale of regionale cursus van 3 dagdelen van 3 uur en een terugkombijeenkomst
Voor wie: 
pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een centrale rol willen vervullen binnen de eigen instelling.

Op deze site kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Scholen die meedoen aan de aanpak 'de Bibliotheek op school' kiezen bij het inloggen voor deze optie. Let op: het leesplan wordt niet automatisch opgeslagen. Kies OPSLAAN om het te bewaren.

Voor wie?

Het leesplan is voor basisscholen die structureel en planmatig willen werken aan leesbevordering, al dan niet in het kader van de Bibliotheek op school.   

Werken aan leesbevordering

Ieder kind verdient de kans uit te groeien tot lezer. Als pedagogisch medewerker of leraar kun je daar aan bijdragen. Effectieve leesbevordering begint met een doordacht plan. Leesplan.nl biedt kinderopvanginstellingen en scholen, naast informatie over (na)scholing en leesprojecten, alle handvatten om een dergelijk plan op te stellen. 

 

Op deze site kun je je eigen voorleesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen.

Het is belangrijk dat je tussentijds het voorleesplan opslaat zodat wijzigingen niet verloren gaan. 

Voor wie?

Alle kinderopvanginstellingen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) en voorscholen die structureel aan leesbevordering willen werken.

Wat: 
Mbo docenten Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA)
Voor wie: 
Mbo docenten Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA)

Docenten maken regelmatig mee dat kinderen tijdens de zomervakantie achteruit zijn gegaan in hun leesvaardigheid. De leesdip kan worden voorkomen met programma's die het lezen tijdens de vakantie stimuleren.

De e-reader en de tablet kunnen het imago van boeken bij kinderen verbeteren. Dat is het geval als het lezen op deze apparaten actief wordt gestimuleerd.

Digitale kinderboeken hebben unieke voordelen voor de taalontwikkeling. Een meta-analyse van 43 studies wijst uit dat bewegend beeld en geluid het verhaal duidelijker illustreren dan stilstaande prenten. Een digitale tutor helpt kinderen zich te concentreren bij het zelf lezen.

De leesbeleving van leerlingen is positiever als ze voor zichzelf lezen dan voor school. Docenten die in het literatuuronderwijs inzetten op positieve leeservaringen, stimuleren het leesplezier en het leesgedrag  - ook op de lange termijn.

Young Adult Literatuur (YAL) is aan een opmars bezig. Stond in 2001 een derde van de docenten het toe YAL te lezen voor de lijst, tien jaar later is dat vrijwel verdubbeld. Het genre vervult de ideale 'brugfunctie' tussen kinder- en volwassenenboeken.

Het voorlezen van prentenboeken aan kleuters bevordert, naast hun taal- en leesvaardigheid, ook hun literaire competentie, sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenvaardigheid.

Word je van lezen een slimmer mens? Recent onderzoek naar tweelingen wijst uit van wel. De tweelingbroer- of zus die de meeste aandacht had gekregen in de leesontwikkeling, presteerde op latere leeftijd beter op verbale én non-verbale IQ-tests.

Het leesplezier en leesgedrag van 15-jarigen houden positief verband met de leesvaardigheid. Deze samenhang is sterker voor algemene leesactiviteiten, zoals het lezen van fictie- en non-fictie, dan voor online leesactiviteiten, zoals chatten en informatie zoeken.

De meest vaardige lezers zijn mannen, hoger opgeleiden en mensen die in Nederland geboren zijn. Laaggeletterdheid komt met name voor onder mensen die langdurig geen werk hebben.

Nederlanders behoren tot de meest vaardige lezers ter wereld. Hun prestaties liggen door de jaren heen op hetzelfde niveau. Er zijn steeds meer laaggeletterden én excellente lezers.

Regelmatig verschijnen er berichten die erop wijzen dat Nederlandse kinderen steeds minder graag lezen, zeker nu ze zich van jongs af aan omringd weten door smartphones, videospelletjes en Facebook. Rapporten van het Cito en het toonaangevende PIRLS-onderzoek lieten jarenlang een dalende trend zien in het leesplezier.

Wie lezen plezierig en/of nuttig vindt, zal vaker lezen. Hetzelfde geldt voor wie graag opgaat in een verhaalwereld, emoties ervaart of meeleeft met de personages.

Wie tijdens het lezen aangename ervaringen opdoet, ontwikkelt een positieve leesattitude. Aangename leeservaringen zijn bijvoorbeeld een leesflow, het voelen van emoties en de eigen verbeelding.

Ruim één miljoen Nederlanders doen aan creatief schrijven. Het gaat vooral om vrouwen, jongere mensen, hoger opgeleiden en fervente lezers. Poëzie en dagboeken zijn de meest beoefende genres.

Als whatsappen, e-mailen, twitteren en informatie zoeken op internet vormen van lezen zijn, dan lezen we meer dan ooit. Het ‘nieuwe lezen’ is vooral in zwang onder de jongere generaties.

De campagne Lees Voort stimuleert grootouders om aan leesopvoeding te doen. Uit onderzoek blijkt dat 69% van de grootouders weleens voorleest aan hun 0- tot 12-jarige kleinkind. Ook voeren ze regelmatig boekgesprekken en zijn ze een voorbeeld door zelf te lezen.

november 2012

Het nulnummer werpt een brede blik op de leescultuur in Nederland.

Docenten in het vo kunnen de Boekenweek op vele manieren inzetten in het literatuuronderwijs. Zo is het bijvoorbeeld relatief eenvoudig om met alle leerlingen hetzelfde boek (het Boekenweekgeschenk) te lezen. Het Boekenweekgeschenk is vaak populair bij leerlingen, al was het maar vanwege de geringe omvang. Maar er is meer.

Publieksversie van het jaarverslag 2010 van Stichting Lezen. De volledige versie is hieronder ook te downloaden.

Publieksversie van het jaarverslag 2011 van Stichting Lezen. De volledige versie is hieronder ook te downloaden.

Tijdens het jubileumcongres van Stichting Lezen benadrukte de Amerikaanse emeritus hoogleraar Education, Stephen Krashen, het belang van vrij lezen voor de taalontwikkeling en de leesmotivatie van kinderen.

22 januari 2014

Op kinderdagverblijven en scholen in het gehele land zijn vanmorgen de Nationale Voorleesdagen gestart met Het Nationale Voorleesontbijt. Onder anderen H.K.H. Prinses Laurentien, minister Jet Bussemaker, Jennifer Ewbank, Merel Westrik en Hadewych Minis lazen voor aan kinderen die nog te klein zijn om zelf te lezen. 

Erik van Os en Elle van Lieshout weten precies welke ingrediënten een goed voorleesverhaal vereist. Hun prentenboek En hoe komt toch een olifant aan al die kilo’s grijs? is een van de tien toptitels voor De Nationale Voorleesdagen 2014. [uit Lezen 4, 2013]

17 januari 2014

Dichter des Vaderlands dicht voor Poëzie+ in Poëzieweek

19 december 2013

Voorleesambassadeur Gerda Havertong, schrijver Abdelkader Benali en rapper RMB waren vandaag aanwezig in Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt voor de lancering van het voorleesproject “Laat je Lezen”.

Het is misschien wel de belangrijkste taak van de bibliotheek: via het lezen de (taal)ontwikkeling van kinderen bevorderen. Want kinderen die meer lezen, toont wetenschappelijk onderzoek steeds aan, ontwikkelen zich beter op het gebied van taal. En taal staat aan de basis van alle kennisopname.

Een inspirerende leesomgeving is belangrijk voor het leesklimaat op school. Om scholen aan te zetten tot het investeren in een aantrekkelijke mediatheek, reiken Stichting Lezen en Passionate Bulkboek sinds drie jaar de Prijs voor de Beste Leesomgeving uit.

Veel leerkrachten uit het primair onderwijs hebben inmiddels de cursus Open Boek gevolgd, waarmee zij leescoördinator werden op hun basisschool. Maar waarom wachten tot je als leerkracht werkzaam bent?

4 december 2013

Gerlien van Dalen: “Ons onderwijs slaagt erin een grote groep kinderen goed te leren lezen. Dat betekent niet dat er geen verbetering mogelijk is. Het leesonderwijs kan sterker inzetten op leesplezier. Dat is de sleutel tot een grotere leesvaardigheid en meer excellentie.”

Stijn Aerden glijdt in dit jubileumnummer in vogelvlucht over 25 jaar Stichting Lezen.

20 november 2013

Stichting Lezen heeft op 20 november haar 25-jarig bestaan gevierd met een bijeenkomst in De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Met de keuze voor deze locatie wil Stichting Lezen het grote culturele, maatschappelijke en economische belang van lezen onderstrepen.

Rapportage over de stand van zaken rondom lezen en voorlezen in de buitenschoolse opvang (BSO).

Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting Lezen op een rijtje

De officiele naam: Stichting Lezen

Het handelsregisternummer RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 0080.09.491

Post- en bezoekadres:

Stichting Lezen
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

Telefoonnummer
020-6230566

Emailadres
info@lezen.nl

De regels zijn simpel. 

4 oktober 2013

Op 4 oktober heeft Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer, de cursus Open Boek Pabo in ontvangst genomen.

In de brochurereeks Kwestie van Lezen zijn drie nieuwe deeltjes verschenen

Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen. Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

De aarzelende lezer over de streep is het resultaat van het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen eind 2012.

10 september 2013

Jongens lezen minder dan meisjes en vinden lezen ook minder leuk.

De Weddenschap heeft op enkele plaatsen in het land een feestelijke aftrap. Daarbij staat steeds de ontmoeting tussen een BN’er en een vmbo-klas centraal.

Vier schrijvers over hun literaire jeugdhelden.

In dit nummer een portret van P.C. Hooft-prijs winnares Charlotte Mutsaers.

Een herfstnummer met veel aandacht voor Nederlandse kinderboekenillustratoren.

Met een reportage uit het vernieuwde Kinderboekenmuseum in Den Haag

De Grote Jongerenliteratuur Prijs, drie jonge veellezers over de noodzaak van zo'n prijs

Over honderd jaar Annie M.G. Schmidt en nog veel meer.

Bestaan er nog echte kinderboekenhelden, wie zijn de opvolgers van Jonathan Leeuwenhart, Matilda, Dolf en Tiuri?

 Een gesprek met Bas Heijne over de rol van de roman in de samenleving, over profeten en pessimisten en over het grote belang van de leraar Nederlands. 

Het tablet als toverboek en wanneer is een app nog een boek?

Natascha Notten over het voordeel van het goede voorbeeld. Over ouders en leesopvoeding.

Leespromotie in Zweden, hoe gaan ze in het land van Astrid Lingren de ontlezing te lijf? 

Bundeling congresbijdragen over onderzoek naar geletterdheid bij jonge allochtone en autochtone lezers en de mogelijkheden van intercultureel literatuuronderwijs.

Literatuurstudie naar de wijze waarop lezers zich over het actuele boekenaanbod laten informeren en de  rol van de sociale omgeving, de media, de boekhandel, de bibliotheek en het internet in het proces van boekkeuze.

De afsluitende en integrale publicatie van vijfentwintig jaar onderzoek naar verschillende aspecten van het leesgedrag van kinderen en jongeren in het kader van het project Kind en boek. De publicatie geeft een beeld van het leesgedrag van leerlingen en gaat in op overeenkomsten en verschillen.

In hoeverre werpt de inspanning van ouders, bibliotheken en middelbare scholen vruchten af om jongeren in contact te brengen met lezen?

Bundeling congresbijdragen waarin deskundigen uit binnen- en buitenland een weergave van hun onderzoek presenteren naar geletterdheid bij adolescenten en jongvolwassenen.

Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk om een grens te trekken tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Maar in welke categorie valt de adolescentenroman?

De doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief. Bundeling van bijdragen aan het gelijknamige congres. 

Effectmeting van een leesbevorderingsproject.

Empirisch promotieonderzoek naar variabelen die verschillen in leesgedrag verklaren. 

Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Verzameling essays en beschouwingen over het leesgedrag van vmbo-leerlingen.

Eerste historische inventarisatie van en literatuurstudie over de onderzoeken naar lezen en leesgedrag, waarbij de determinanten, instituties en onderzoeksmethoden aan de orde komen.

Wat is de plaats van voorlezen en jeugdliteratuur op de pabo's?

Onderzoek naar het voorleesgedrag thuis bij leerlingen en dan vooral allochtone leerlingen, van groep zeven en acht van vijf Amsterdamse basisscholen.

Onderzoek naar aspecten van het leesgedrag van vmbo leerlingen.

Literatuurstudie naar het gebruik van oude (boeken en andere gedrukte uitgaven, radio en televisie) en nieuwe (digitale) media. Hierbij staat de vraag centraal of deze nieuwe media verdringend werken ten opzichte van het lezen.

Onderzoek naar een marktgerichte indeling van vraag en aanbod in de (openbare) bibliotheek op basis van uitleengegevens, met segmentatieanalyse van leners van fictie (volwassenen).

Literatuurstudie naar het effect van tekstkenmerken op begrip en waardering van informele teksten bij kinderen en tieners.